Lundbergs vinnare av E-Prize!

På torsdagseftermiddagen mottog Fastighets AB L E Lundberg pris för mest innovativ och smart energilösning inom kategorin energieffektivisering.
– Det är kul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete med energifrågor, något vi arbetar med metodiskt utifrån ett långsiktigt perspektiv, säger Louise Lindh, vice VD på Lundbergs.

E-Prize är ett samarbete mellan E. ON och Veckans Affärer som har etablerat sig som Sveriges ledande energipris och som delades ut för åttonde året i rad på Scandic Continental i Stockholm.
Fastigheters energianvändning står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. För att minska det miljömässiga fotavtrycket krävs ett metodiskt arbete, med små förbättringar hela tiden.
– Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, utan sker varje dag och av alla inom företaget, från fastighetsskötarna till styrelserummet, säger Jimmy Ekström, Miljö- och energiansvarig på Lundbergs som tillsammans med Louise Lindh var på plats och tog emot priset.

Lundbergs är ett av fastighetsbolagen i Sverige med lägst snittförbrukning (100 kWh/Atemp). Det finns en uttalad långsiktighet och fokus på energifrågorna och till skillnad från många andra fastighetsvärdar äger Lundbergs fortfarande husen som de själva byggde på 1960-talet.
– Det unika hos oss är inte en enskild åtgärd utan helhetsgreppet. Vi vågar dessutom prova ny teknik och nya innovationer för att sänka vår förbrukning, säger Jimmy Ekström.

Stockholm 13 oktober 2016

Eventuella frågor besvaras av
Jimmy Ekström
Miljö- och energiansvarig
0709-21 65 40

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling. Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,2 miljon kvadratmeter.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar