Nya etableringar i Gränden

Lundbergs har tecknat två nya hyresavtal i Galleria Gränden, Linköping. Newport dubblar sin yta på Grändens övre plan och det hälsosamma restaurangkonceptet Hälsofreak öppnar sin tredje restaurang i Linköping, även det på Grändens övre plan. Bägge nypremiärerna äger rum redan under december månad.

– Både Newports utökning och Hälsofreaks öppning stärker Gränden som den givna shoppingdestinationen i Linköping City, säger Christian Claesson, Chef Affärsområde Handel inom Fastighets AB L E Lundberg. Hälsofreak kompletterar mixen i Gränden på ett bra sätt och kommer stimulera vår målgrupp att även välja Gränden för luncher.
– Vi har fört diskussioner gällande Gränden en längre tid och vi ser verkligen fram emot att hamna mitt i Linköpings shoppingstråk. Det kompletterar våra två befintliga restauranger på ett bra sätt säger Linda Bergqvist, ägare tillsammans med Johanna Lundberg på Hälsofreak.

Eventuella frågor besvaras av

Christian Claesson, Chef Affärsområde Handel, Fastighets AB L E Lundberg
0709-21 66 14

Linda Bergqvist, Ägare Hälsofreak
0735-45 09 27

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Med strategiska positioner i flera av Sveriges expansiva kommuner står bolaget väl rustat för en fortsatt god utveckling.
Totalt förvaltar Fastighets AB L E Lundberg cirka 1,2 miljon kvadratmeter.

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. I fastighetsbeståndet ingår 136 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 10 orter med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Dessutom ingår cirka 60 exploateringsobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet härrör från de byggintensiva åren på 1960- och 70-talen och har till övervägande del byggts i egen regi. Bostäder utgör cirka 42 procent av hyresvärdet.

Prenumerera