Ohlssons Tyger öppnar ny butik i Norrköping

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat hyresavtal med Ohlssons Tyger & Stuvar om att öppna butik i Spiralen köpcentrum i Norrköping City.
Ohlssons Tyger är en av Sveriges mest välsorterade tygaffärer med ett brett sortiment av vackra inredningstyger, spännande modevaror och praktiska tillbehör.
Butiken i Spiralen öppnar i mars 2013.

-          Det är roligt att kunna presentera en riktig tygaffär i Norrköpings City säger Christer Saletti, Chef kommersiella lokaler i Norrköping hos Fastighets AB L E Lundberg. Det breddar och kompletterar vårt utbud ytterligare.

-          Vi får ett bra läge i Norrköping och kommer att kunna öppna en bra butik i Norrköping City, säger Torbjörn Olsson, VD, Ohlssons Tyger. Vårt sortiment kombinerat med kunnig och engagerad personal, fungerar väl i våra 14 butiker i landet.

Norrköping 2012-12-07
Fastighets AB L E Lundberg


Eventuella frågor besvaras av
Christer Saletti, chef kommersiella lokaler, Fastighets AB L E Lundberg, 0709-21 65 69
Torbjörn Olsson, Ohlssons Tyger & Stuvar AB, 0706-573 189

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. I fastighetsbeståndet ingår 136 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 10 orter med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Dessutom ingår cirka 60 exploateringsobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet härrör från de byggintensiva åren på 1960- och 70-talen och har till övervägande del byggts i egen regi. Bostäder utgör cirka 42 procent av hyresvärdet.