ÖoB kommer till Linköping city

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat hyresavtal med ÖoB. Avtalet innebär att ÖoB öppnar en citybutik i Gyllen, mitt i centrala Linköping i september i år.

I samband med ÖoBs etablering i Gyllen flyttar DEA Axelsson inom kvarteret.

-          Vi är glada att kunna presentera ett så starkt varumärke som ÖoB i Linköping, säger Angelica Strandberg, kommersiell uthyrare hos Fastighets AB L E Lundberg. Tillsammans med befintliga detaljhandelskoncept i Gyllen stärker detta Linköping City som handelsplats.

-          Ett centralt läge mitt i Linköpings hjärta passar oss perfekt, säger Josef Sommarkrans, etableringschef på Runsvengruppen AB som äger ÖoB. Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter även i centrala lägen, och det är givetvis roligt att kunna öppna vår hundrade butik i Sveriges femte största stad!

Avtalet är på 4 år och omfattar cirka 1 000 kvadratmeter.

Norrköping 2013-07-04
Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av
Angelica Strandberg, kommersiell uthyrare, Fastighets AB L E Lundberg, 0709 – 21 65 79
Josef Sommarkrans, etableringschef Runsvengruppen AB, 0703 - 04 92 24

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. I fastighetsbeståndet ingår 136 hel- och delägda förvaltningsfastigheter fördelade på 10 orter med tyngdpunkt på storstadsregioner och universitetsstäder. Dessutom ingår cirka 60 exploateringsobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet härrör från de byggintensiva åren på 1960- och 70-talen och har till övervägande del byggts i egen regi. Bostäder utgör cirka 42 procent av hyresvärdet.

Prenumerera