Energieffektivt kontor inflyttningsklart 2008

Bygget på Råbyvägen har tagit fart. Nu byggs ett helt nytt kontor som blir ny arbetsplats för 150 medarbetare på Lunds Energi. Lundaverksamheterna samlas på ett och samma ställe. Inflyttning beräknas till hösten 2008. Moderbolaget Lunds Energikoncernen behåller sitt kontor på Scheelevägen i Lund.- Vi ser verkligen fram emot att samla oss på ett och samma ställe. Det blir i längden betydligt mer effektivt. Dessutom minskar vi transporterna inom Lund eftersom vi slipper att köra fram och tillbaka mellan de olika kontoren, säger Anders Möller, VD för Lunds Energi AB.

Miljöaspekten har spelat stor roll i planeringen. Materialen som används har låga utsläpp vid tillverkning och färgerna som används är vattenlösliga. Dessutom ska belysningen vara självreglerande vilket innebär stora energibesparingar.

- Tillsammans med huvudentreprenören NCC bygger vi ett energieffektivt hus. En samlad huskropp med tung stomme, tät betongfasad och välisolerad takkonstruktion ger minimal värmekostnad. Dessutom kommer vi att utnyttja husets dynamiska värmekapacitet tillsammans med ett intelligent styrsystem som dämpar kostnaderna ytterligare, säger Anders Möller.

Parkeringsplatser kan erbjudas i anslutning till de nya lokalerna, något som inte i lika stor utsträckning är möjligt idag. Detta i kombination med närheten till stadsbussarna gynnar både kunder och medarbetare.För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Möller, VD Lunds Energi AB, 046-35 60 62 alt. 070-221 69 13 E-post: anders.moller@lundsenergi.se

Prenumerera