Gambro förlänger samarbetet med Lunds Energi

Gambro väljer att fortsätta sitt samarbete med Lunds Energi. I dagarna skrev koncernen på ett 3-årigt avtal som omfattar Gambros samlade behov av el och fjärrkyla i Lund.- För oss är det naturligtvis roligt att Gambro har valt sitt lokala energibolag som leverantör. Lunds Energi och Gambro har samarbetat under en längre tid och självklart gläds vi åt att detta fortsätter. Affären uppskattas till cirka 7 - 8 Mkr årligen, säger An-ders Lindgren, VD för Lunds Energi Försäljning.

Sedan 1969 levererar Lunds Energi fjärrvärme till Gambro.

- För både oss och Gambro sätts miljön i främsta rummet. Vi levererar redan den miljövänliga fjärrvärmen till anläggningarna här i Lund. När vi nu ska leverera el också ska den komma från vattenkraft. Dessutom stärks miljöprofilen genom att man nu tänker köpa in fjärrkyla istället för att täcka in kylbehovet med fristående kylmaskiner, avslu-tar Anders Lindgren.

I avtalet ingår såväl fysisk elhandel av el och fjärrkyla som portföljförvaltning. Leveranserna kör igång vid årsskiftet 2007/2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Lindgren, VD för Lunds Energi Försäljning, 046-35 60 51 alt. 070-525 85 06. E-post: anders.lindgren@lundsenergi.se