Ny bok om elektricitetens roll för välfärd och utveckling

Lunds Energikoncernen lanserar på onsdagen boken ”När elen kom till stan – Perspektiv på energi och välfärd” vid ett seminarium på temat ”Den goda energin”. I boken ger åtta personer sin bild av hur utvecklingen inom energiområdet har bidragit till välfärd och utveckling.- De flesta har nog svårt att föreställa sig hur det är att leva i ett samhälle utan elförsörjning. Vi tar tillgång till el för given. Just därför är det intressant att lyfta fram de stora välfärdsvinster som har gjorts i och med utvecklingen inom energiområdet, säger Jan Samuelsson, VD och koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

I boken berättar forskare, historiker, specialister och branschfolk om exempelvis hur el har bidragit till bättre miljö i städerna, bättre vård, effektivare forskning och ekonomisk tillväxt.

- I Sverige och på många andra håll har vi kunnat se att elektrifieringen av samhället har varit en starkt bidragande faktor för ekonomisk tillväxt. Det sambandet blir särskilt tydligt när man tittar på de utvecklingsländer som nu gör samma resa som vi i västvärlden redan har gjort, berättar Jan Samuelsson.

Boken är den sista av tre jubileumsböcker. Den första kom i april och handlade om avregleringen av elmarknaden. Den andra kom i september och handlade om samspelet mellan energi och miljö.

Seminariet genomförs onsdagen den 24 oktober från klockan 13 på Grand Hotel i Lund. Journalister är välkomna. Boken finns att beställa på www.lundsenergikoncernen.se, helt kostnadsfritt. Den går också att ladda ned för miljövänlig läsning direkt på skärmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Samuelsson, VD och koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.

Ulrika Prytz, informationschef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 13 alt. 0702-52 00 98. E-post: ulrika.prytz@lundsenergi.se.

Prenumerera