Starkt kassaflöde under första halvåret

Lunds Energikoncernens resultatutveckling är fortsatt stark för 2011 och bättre än förra året. Positivt kassaflöde har utnyttjats för att minska skuldsättningsgraden.– Kostnadsutvecklingen på biobränsle och stigande elpriser speglar på ett bra sätt hur viktigt det är för koncernen att få till ny biobränslebaserad el- och fjärrvärme-produktion i Örtofta. Den befintliga gasturbinen på Gunnesboverket har dessutom renoverats under sommaren för att kunna möta höstens indelning i elområden, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80 E-post: jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.se.

Dokument & länkar