Dela

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Kontakt

 • Lunds universitet
  Box 117 221 00 Lund
  +46 46 222 00 00
  http://www.lu.se
 • Ulrika Oredsson

  Presskontakt


  +46 46 222 70 28
 • Citat

  Vi ser att de kvinnor som får barn till följd av en lyckad provrörsbehandling i genomsnitt tjänar 11 procent mindre än de som misslyckas när vi följer upp 10 år senare.
  Petter Lundborg, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
  Vår forskning visar att ett nytt så kallat resultatbaserat stödsystem minskar läckaget uppt till åtta gånger mer än det nuvarande åtgärdsbaserade systemet, givet att det utbetalda stödet är lika stort.
  William Sidemo Holm, forskare och rapportförfattare
  Vi hoppas att den här nya formen av miljöstöd kan bidra till att göra Östersjön renare och till att minska kostnaderna för miljöåtgärder för lantbruket.
  William Sidemo Holm, forskare och rapportförfattare
  Det finns en myt att man inte får diskutera vissa frågor – jag menar att det inte stämmer. Det är okej att ställa frågor och undersöka samband, och jag tycker att konferensen visar att det både pratas och forskas mycket om de svåra frågorna. Inklusive de allra jobbigaste: hur kommer det att gå för arbetslösa invandrare när de är i pensionsåldern och inte har någon intjänad pension?
  Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan i Lund
  – Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig – verksamheten fungerar på det hela taget hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser.
  Mats Alvesson, forskare på Ekonomihögskolan, Lunds universitet
  Målet är att optimera värdeskapande tid för både patienter och personal
  Fredrik Nilsask
  – Om människor i slutändan verkligen beslutar sig för att migrera, beror på politiska sammanhang och ekonomiska strukturer. Fattigdom är en viktig faktor som gör människor mer sårbara för klimatförändringarna.
  Angela Oels, gästforskare vid Lunds universitet
  – Vi behöver ett övervakningssystem för att granska effektiviteten i våra klimatinitiativ. ICOS är svaret på det.
  Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet och föreståndare för den svenska delen av ICOS
  - Det är en slags nollning också. Från noll till ett högskolepoäng! Och samtidigt ett sätt att lära känna sina kursare. Det är inte mer än två veckor sedan de påbörjade sin utbildning
  Caroline Hellström, universitetslektor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
  Ärftliga biologiska faktorer spelar en mindre roll i att skapa en förmögenhet än miljön. Det är snarare så att rikedom föder rikedom.
  Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
  Det väljare säger är viktigt för dem stämmer endast till 19% överens med vad som avgör deras partilojalitet, alltså hur de röstar.
  Johan Anselmsson, varumärkesforskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
  – Även om de flesta arter av vilda bin inte ger oss direkt ekonomisk avkastning idag kan de få betydelse i ett framtida förändrat jordbrukslandskap. Vem kan idag tro att den sällsynta klöverhumlan en gång var en viktig pollinatör av jordbruksgrödor – vem vet därför vilka arter som är viktiga i framtiden.
  Maj Rundlöf
  – Om vi endast undersöker hur ett nytt växtskyddsmedel påverkar honungsbin räcker det inte för att förutsäga konsekvenserna för vilda bin i verkliga landskap.
  Maj Rundlöf, Lunds universitet, koordinator och vetenskapligt ansvarig för fältstudien.
  Vår studie visar att ökad rådgivning minskar växtnäringsförlusterna vilket bland annat innebär ett mindre läckage av kväve till Östersjön.
  Martin Nordin, nationalekonom på Agrifood
  Jag är jätteglad över beskedet. Det innebär att vi kan starta en forskarskola för 12 licentiander.
  Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap
  Mina resultat borde få lärare att reflektera över vad de egentligen sätter betyg på
  Pia Rosander
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp