Pressinbjudan: Raoul Wallenbergs minne högtidlighålls av Kofi Annan

Den 24-25 april besöker en lång rad högt uppsatta personer Raoul Wallenberg-institutet vid Lunds universitet: Kofi Annan, Navi Pillay, Margot Wallström, Thomas Hammarberg och många fler. Raoul Wallenberg och arbetet för mänskliga rättigheter är deras gemensamma nämnare.

För att högtidlighålla 100 års-minnet av Raoul Wallenbergs födelse arrangeras under två dagar i slutet av april föreläsningar och paneldebatt. Bakom arrangemanget ligger Raoul Wallenberg-institutet som sedan 1984 verkat för att främja och undervisa om mänskliga rättigheter i den svenske hjältens namn.

-          Trots att det är staters ansvar att respektera och främja mänskliga rättigheter så är den enskilda människans handlingar avgörande för att de efterlevs. Med tolerans, empati, hjälpsamhet och mod stod Raoul Wallenberg upp för det goda hos människan. Det är allas vårt ansvar att förmedla detta budskap till kommande generationer. Detta är också något som präglar Raoul Wallenberg institutets arbete för universell respekt av mänskliga rättigheter och humanitär rätt, säger Marie Tuma, tidigare internationell domare vid Statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina, War Crimes Appellate Division, och idag direktör för Raoul Wallenberg institutet.

Bland de inbjudna gästerna finns flera av Raoul Wallenbergs släktingar. Bland andra hans syster Nina Lagergren som under lång tid varit en ledande kraft i arbetet med att få klarhet i Wallenbergs öde.

Pressen är välkommen att delta vid delar eller hela arrangemanget.

Den 24 april hålls föreläsningar där den röda tråden är individens ansvar för att de mänskliga rättigheterna följs. På talarlistan står Kofi Annan, förutvarande generalsekreterare för FN och för närvarande medlare i konflikten i Syrien, Navi Pillay, FNs kommissionär för mänskliga rättigheter och Margot Wallström, FN:s generalsekreterares särskilde representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikter.

Var och hur: Arrangemanget äger rum i universitetsaulan. Evenemanget är gratis men biljett krävs. Dessa tillhandahålls av Utrikespolitiska föreningen- UPF. Hela eftermiddagen kommer att direktstreamas och sändas på www.lu.se. Mer information finns på www.upflund.se. Press har fritt inträde mot pressleg.

Den 25 april bjuds på paneldebatt under rubriken ”Prevent, Protect and Punish”.

I panelen sitter Thomas Hammarberg, människorättskommissionär i Europarådet, Leila Nadya Sadat, professor vid Washington University School of Law och Almiro Rodrigues, domare vid Kosovos konstitutionsdomstol.

Moderator är CNN-ankaret Todd Benjamin.

Var och hur: Kulturens auditorium kl 10.15. Först till kvarn gäller. Efter debatten hålls en pressträff i samma lokal.

För mer information:

Ulrika Oredsson, pressansvarig, +46-(0)701-47 27 40

Linda Hiltman, presskontakt Raoul Wallenberg institutet, +46 46 222 12 11, +46 (0)702 22 48 04

För information om biljetter till den 24 april tala med Kristoffer Bengtsson på Utrikespolitiska föreningen, telefonnummer 0702-21 39 26.

Programmet arrangeras tillsammans med Utrikespolitiska föreningen – UPF.

Raoul Wallenberg institutet är en oberoende akademisk institution. Institutets uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Detta sker genom forskning, akademisk utbildning och stöd i form av rådgivning och utbildning till myndigheter, oberoende MR (mänskliga rättigheter)-institutioner, akademiska institutioner och andra MR-aktörer i Sverige och utomlands.

Institutet är uppkallat efter Raoul Wallenberg för att hedra hans humanitära gärning under det andra världskriget

Utrikespolitiska föreningen Lund (UPF) är en religiöst och politiskt obunden studentförening med syfte att främja debatt kring internationella frågor och höja lundastudenters medvetenhet om omvärlden. UPF samlar i dagsläget cirka 900 medlemmar. Verksamheten består bland annat i att anordna föredrag, publicera tidningen Utrikesperspektiv i både tryckt form och nätupplaga, sända radio och arrangera studieresor. All verksamhet i UPF sker på ideell basis.

Taggar: