Allvarliga biverkningar vid cellterapi mot Parkinsons sjukdom kan förhindras

Parkinsonpatienter som behandlats med transplanterade celler kan drabbas av allvarliga biverkningar i form av ofriviliga rörelser. Forskare i Lund och London har nu visat att dessa biverkningar går att förhindra. Därmed har forskarna tagit ett steg närmare en välfungerande cellterapi vid Parkinsons sjukdom.

I studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine har forskare från Lund och London använt en speciell teknik för att avbilda hjärnan, så kallad positronemissionstomografi, på två patienter med Parkinsons sjukdom som transplanterades med fosterceller i Lund på 90-talet. Båda patienterna har blivit mycket bättre och kunnat sluta med klassisk L-dopa-behandling. Men transplantationen har även medfört att patienterna har utvecklat så kallade dyskinesier, de besvärliga ofrivilliga rörelser som är en typisk biverkan av Parkinson-behandling,

– I avbildningen kunde vi se en onormalt hög täthet av nerver som använder signalsubstansen serotonin i det transplanterade området. Genom att använda ett läkemedel som blockerar frisättningen av signalsubstans från dessa nerver lyckades vi hämma dyskinesierna hos patienterna, berättar professor Olle Lindvall som tillsammans med professor Anders Björklund och docent Stig Rehncrona och kollegor i London ligger bakom forskningsstudien.
– Resultaten talar för att vi genom att minska antalet serotoninnerver i ett transplantat skulle kunna undvika att patienter som blivit transplanterade utvecklar dyskinesier.

 – Den nya studien är ett genombrott i cellterapifältet för Parkinsons sjukdom eftersom att den visar att serotonerga nerver orsakar dyskinesier och att denna allvarliga biverkan kan behandlas och förhindras, fortsätter Olle Lindvall

Studien är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av cellterapi vid Parkinsons sjukdom genom transplantation av dopaminnerver från foster eller från olika typer av stamceller. Behovet av nya behandlingsmetoder vid Parkinsons sjukdom är stort. Trots att mer än 35 år har gått sedan behandlingen med L-dopa introducerades och revolutionerade behandlingen vid Parkinsons sjukdom är det fortfarande det viktigaste läkemedlet. Efter 2-5 år börjar behandlingen fungera sämre hos en majoritet av patienterna. I Sverige finns idag ungefär 15 000 patienter med Parkinsons sjukdom och 1 500-2 000 svenskar insjuknar varje år.

Information om transplantation av nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom
Under flera år har forskare undersökt möjligheten att transplantera nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att patienten skulle kunna återfå rörlighet om de dopaminceller som dör under sjukdomen skulle kunna ersättas med nya, friska celler som återställer dopaminnivåerna.

Vid de transplantationer som genomförts på cirka 350 Parkinson-patienter över hela världen (varav 18 i Lund) har man använt nästan färdigutvecklade dopaminceller från mellanhjärnan på sex till nio veckor gamla aborterade foster. Vissa patienter har förbättrats dramatiskt och kunnat vara utan L-dopa-behandling i många år. Andra patienter har endast visat måttlig eller ingen förbättring. Men det är osannolikt att användning av nästan färdigutvecklade dopaminceller från foster blir en rutinmetod. Många laboratorier över hela världen arbetar därför med att försöka odla fram fungerande dopaminceller från stamceller.

Cirka 15 procent av de patienter som behandlats med celltransplantation utvecklade dyskinesier. Fram tills nu har risken för utveckling av sådana dyskinesier - och osäkerheten vad dessa beror på och hur de ska behandlas - hindrat den fortsatta utvecklingen av cellterapi vid Parkinsons sjukdom.

Mer information om behandlig av Parkinsons sjukdom idag, transplantation av nervceller till patienter med Parkinsons sjukdom och den nya studien:

Cellterapi vid Parkinsons sjukdom

Kontakt:
Olle Lindvall är på resande fot, men nås på e-post:
olle.lindvall@med.lu.se

Johanna Sandahl
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
johanna.sandahl@med.lu.se
046-222 31 78, 0709-94 34 79
www.med.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera