Annika Olsson blir ny rektor för Campus Helsingborg

Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och vicerektor på Lunds Tekniska Högskola (LTH), blir ny rektor för Campus Helsingborg från och med 1 januari 2017.

– Det känns spännande. Jag brinner mycket för samverkan med omgivande samhälle och tvärvetenskap i både forskning och utbildning, något som är ett signum för Campus Helsingborg, säger Annika Olsson.

Hon efterträder Jesper Falkheimer, som fortsätter till en tjänst som chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet.

Annika Olsson är civilingenjör i botten och har en gedigen näringslivsbakgrund från bland annat Tetra Pak och Alfa Laval. Förutom sin forskning vid LTH har hon även varit inblandad i flera verksamheter med anknytning till Helsingborg. Hon är en av de ansvariga för det tvärvetenskapliga Centrum för handelsforskning och hon sitter även med i styrgruppen för ReLog, som forskar inom handels- och citylogistik.

– Det känns stimulerande med den utvecklingspotential som finns i Helsingborg, exempelvis inom innovationsområdet. Det nära samarbetet med Helsingborgs stad känns som en bra plattform för fortsatt utveckling av Campus, säger Annika Olsson.

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet med ungefär tio procent av studenterna. Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Man bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.

– Annika Olsson är en mycket bra rekrytering eftersom hon har alla de egenskaper som krävs för att utveckla verksamheten på Campus Helsingborg. Inte minst har hon stor erfarenhet av samverkan inom och utanför universitetet och är dessutom en lyssnande lagbyggare, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz. 

För mer information, kontakta Annika Olsson 046-222 97 34, 0705-22 45 69, annika.olsson@plog.lth.se 

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Media

Media