Brittisk professor får nytt pris för pionjärinsatser inom entreprenörskapsutbildning

Allan Gibb, professor emeritus vid University of Durham, England, tilldelas det nyinstiftade priset på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ‐ European Entrepreneurship Education Award (EEEW). Prissumman på 100 000 kronor får Gibb för sina pionjärinsatser inom entreprenörskapsutbildningen vid europeiska lärosäten.

I juryn för EEEW sitter några av Sveriges mest framstående akademiker inom entreprenörskap.
Juryns ordförande är Hans Landström, professor i entreprenörskap på Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship.

‐ Allan Gibbs bidrag till entreprenörskapsämnet är betydande. Han har visat hur entreprenörskap är
avgörande för utvecklingen av samhället. Att det inte endast handlar om analytisk kunskap utan
även omfattar individers passion och agerande. Och inte minst, att det går att lära sig
entreprenörskap, berättar Hans Landström.

Allan Gibb fokuserar på små till medelstora företag, så kallade SME’s, och att överbrygga gapet
mellan teori och praktik. Under fyra decennier har han inspirerat, inte bara äldre kollegor inom
akademin, utan även yngre lärare i skolsystemet. Genom sitt engagemang i över 80 olika länder har
Gibb också haft ett betydande inflytande på politiska beslutsfattare inom området.

European Entrepreneurship Education Award kommer att delas ut årligen under minst 5 år. Bakom
priset står Sten K Johson Centre for Entrepreneurship på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Prisutdelningen äger rum fredagen den 11 mars då priset överlämnas av Sten K. Johnson. I samband
med prisutdelningen kommer en workshop att arrangeras i Lund den 10 och 11 maj, med temat: The
Entrepreneurship Education Quest ‐What could an entrepreneurial education also be? Workshopen
bjuder in deltagare att utforska möjligheterna att ytterligare utveckla entreprenörskapsutbildningar.

Kontakt

För mer information om European Entrepreneurship Education Workshop, besök workshopens
webbplats ( www.entrepreneur.lu.se/en/eeew2012 ) eller kontakta projektledare
Ragnar Ahlström Söderling, e‐brev: ras@fek.lu.se , tfn:046‐222 7817 mobil: 0704 948 069

European Entrepreneurship Education Award
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship lanserar ett pris på 100.000 SEK till en person eller
organisation som på ett väsentligt sätt bidragit till utvecklingen av entreprenörskapsutbildning på
akademisk nivå i Europa. Priset är tänkt att delas ut årligen under en femårsperiod med start i maj
2012.

Priskommittén består av följande personer:
Hans Landström, Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
Håkan Ylinenpää, Professor Luleå University of Tehnology
Karin Berglund, Centre Director for Stockholm School of Entrepreneurship
Magnus Klofsten, Professor Linköping University
Mats Lundqvist, Director, Chalmers School of EntrepreneurshipHenrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar