Bröstcancerpatienter avbryter behandling i förtid

Det är inte helt ovanligt att bröstcancerpatienter avbryter sin behandling i förtid och därför riskerar återfall i cancer. Nu har forskare vid Lunds universitet hittat ett sätt att förutsäga vem som kommer att avbryta sin behandling alldeles för tidigt.

Varje år diagnostiseras över 7000 kvinnor i Sverige med bröstcancer. Cirka 4000-5000 av dessa bröstcancerpatienter påbörjar en 5-årig antihormoniell behandling efter cancerdiagnos. Tidigare studier visar att cirka 20 procent avbryter behandlingen inom ett år.

Helena Jernström och hennes kollegor har i en aktuell studie undersökt om det går att förutsäga vem som kommer att avsluta sin behandling i förtid och därmed riskera återfall.
Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Prevention Research.

- Läkarstudenten Andrea Markkula har gjort en gedigen sammanställning och analys av data i studien, säger Helena Jernström, docent i experimentell onkologi vid Lunds universitet.

Forskargruppen har studerat 417 bröstcancerpatienters journaler, patologutlåtanden och de frågeformulär som patienterna fyller i vid ett- respektive tvåårs-kontrollerna. Utifrån dessa data har de identifierat fyra egenskaper, s k kliniska markörer, hos patienter som oftare avbröt behandlingen: normal vikt, rökare och/eller feströkare, alkoholintag högst två gånger per månad samt mindre aggressiva tumörer.

Det visade sig att de patienter som uppfyllde minst två av de fyra markörerna också var de som i högre grad hade avstått sin behandling vid ett- respektive tvåårskontrollerna, berättar Helena Jernström.

Vid ettårskontrollen var det nästan nio procent som avbrutit sin behandling och efter två år nära tio procent.

- De patienter som inte hade följt behandlingen vid ettårskontrollen hade en cirka tre gånger högre risk att få tidigt återfall i sin bröstcancer. Det är alltså viktigt att fullfölja sin antihormoniella behandling, säger Helan Jernström.

Varför just dessa markörer är kopplade till patienternas dåliga följsamhet i behandlingen står inte klart.

- Men om våra fynd bekräftas i ytterligare studier innebär det att vi har verktyg för att ge mer riktat stöd för att minska andel patienter som avbryter sin behandling i förtid, säger Helena Jernström.

Artikel: Clinical profiles predict early non-adherence to adjuvant endocrine treatment in a prospective breast cancer cohort.

Publikation: Cancer Prevention Research
http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/

Kontakt:
Helena Jernström, docent i onkologi, Lunds universitet, 046-177619, mobil: 0738-198264, helena.jernstrom@med.lu.se

Katrin Ståhl Medicinska fakulteten Lunds universitet katrin.stahl@med.lu.se 046-222 01 31

 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera