Experter agerar för minskade utsläpp

Måndagen den 21 maj samlas forskare och experter från olika delar av världen i Lund för att tillsammans diskutera hur minskningen av koldioxidutsläpp kan ske snabbare. Syftet: att ta fram konkreta rekommendationer åt beslutsfattare inför energiministermötena samma vecka.

– Det är bråttom och vi kan agera snabbare. Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen har förvisso satt en ny agenda, och kostnaderna för nya energitekniker har sjunkit avsevärt, men med nuvarande takt ser vi ut att överstiga 2-gradersmålet, och vi måste därför accelerera och påskynda omställningen, säger Lena Neij, föreståndare vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Workshopen den 21 maj anordnas i samband med ministermötena Clean Energy Ministerial (CEM9) och Mission Innovation i Malmö och Köpenhamn den 23–24 maj.

Syftet är att ta fram rekommendationer till de deltagande ministrarna senare under veckan, för att inspirera till innovation och en genomgripande omställning. Målet är att driva på en djupgående och snabbare samhällelig omställning till ett koldioxidsnålt samhälle.

– I våra rekommendationer vill vi även belysa behovet av att gå från vision till konkret handling, att experimentera och testa nya lösningar samt att accelerera en omställning genom innovationsupphandlingar, lokal kapacitetsuppbyggnad och tidiga statliga insatser, förklarar Lena Neij. 

Den vetenskapliga workshopen kan följas direkt via denna länk: www.iiiee.lu.se/event/transition-to-a-low-carbon-society

Var: Internationella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund
När: 21 maj, kl. 9-17

 

För ytterligare information, kontakta:

Lena Neij, professor vid Internationella Miljöinstitutet,

+46 46 222 02 22+46 73 436 88 52lena.neij@iiiee.lu.se

Katja Sonnenschein, kordinator, Internationella Miljöinstitutet,

 +46 46 222 02 32katja.sonnenschein@iiiee.lu.se

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera