Extra analys av spermier kan hjälpa ofrivilligt barnlösa

En enkel analys av kromosombrott på mannens spermier kan underlätta behandlingsvalet för ofrivilligt barnlösa par, och på så vis öka chansen att lyckas med assisterad befruktning. Det är innebörden av nya forskningsrön från Lunds universitet.

Sperm DNA fragmentation index (DFI) är en analysmetod för mannens spermiekvalitet, som visar förekomsten av s.k. kromosombrott. Metoden är ett komplement till mer välkända analysmetoder som finns att tillgå för att bedöma spermiekvalitet, bl.a. undersökning av deras antal, rörlighet och utseende.

Nu visar en ny studie, som är den största inom området hittills, att DFI-analys kan öka möjligheterna att erbjuda adekvat behandling till ofrivilligt barnlösa par. Studien bygger på analyser från mer än 1 600 ofrivilligt barnlösa par som sökt hjälp hos Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samtliga män i studien fick genomgå en DFI-analys.

Män med högt DFI-värde har fler kromosombrott vilket är förknippat med sämre fruktsamhet. Paren i studien fick assisterad befruktning antingen enligt standardmetoden (ofta kallad IVF, in vitro fertilization) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermeinjektion).

Länk till video ICSI: https://www.youtube.com/watch?v=7LGjrU89Nz0
Bildkälla: Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

Vid standardmetoden läggs det utplockade ägget tillsammans med en större mängd spermier i en skål placerad i en inkubator. Målet är då att befruktningen ska lyckas utan ytterligare påverkan eller hjälp. Vid ICSI-behandling väljs en enskild livskraftig spermie ut och förs med en nål in i ägget.

- I de par där mannen hade stor andel kromosombrott var det bäst chans till graviditet när man använde ICSI istället för IVF. DFI-analysen gör det därmed möjligt att individanpassa behandlingen och öka chansen att få barn, berättar Krzysztof Oleszczuk, doktorand vid Lunds universitet och läkare på Skånes universitetssjukhus.

- Vi hoppas att resultaten kan leda till att ofrivilligt barnlösa kan erbjudas den mest effektiva behandlingen direkt. Att genomgå misslyckad assisterad befruktning kan vara krävande både fysiskt och psykiskt, särskilt när det sker upprepade gånger, förklarar Aleksander Giwercman, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

En uppföljande s.k. multicenterstudie planeras, där tre sjukhus i Köpenhamnsområdet deltar inom ramen för det EU-stödda Öresundssamarbetet kring fertilitet, ReproUnion.

Aleksander Giwercman ser dock fram emot att omsätta de nya kunskaperna på Reproduktions-medicinskt Centrum i Malmö omgående. Kliniken har under lång tid i både forskning och klinisk behandling betonat vikten av att göra en rejäl genomlysning av både mannen och kvinnan i ofrivilligt barnlösa par:

- Traditionellt har det varit störst fokus på kvinnan när ett par har svårt att få barn. Men vår forskning och erfarenhet visar att det är viktigt med en noggrann genomlysning av båda partner, säger Aleksander Giwercman.

För mer information om studien:

Krzysztof Oleszczuk, doktorand vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och specialistläkare på Skånes universitetssjukhus, 040-33 19 35, 0702-28 22 79, krzysztof.oleszczuk@med.lu.se
Aleksander Giwercman, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 040-39 11 29, 076-887 02 12, aleksander.giwercman@med.lu.se

Studien publiceras i den medicinska tidskriften Andrology.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26757265

---------------------------------------------------------------------
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet:
Katrin Ståhl, katrin.stahl@med.lu.se 046-222 01 31

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera