Fler vill bli civilingenjörer

Ansökningarna till Lunds Tekniska Högskola, LTH, är fler än någonsin tidigare. Enligt preliminära siffror har antalet förstahandssökanden till civilingenjörsutbildningarna ökat med fyra procent till totalt 2350, vilket innebär mer än två sökanden per plats. Samtidigt är det oförändrat antal som vill bli industridesigner eller högskoleingenjör. Söktrycket till arkitekt- och brandingenjörsutbildningarna har minskat men ligger ändå på en mycket hög nivå.

Särskilt stora är ökningarna till etablerade utbildningar inom datateknik, kemiteknik och teknisk fysik liksom teknisk matematik. Söktrycket till utbildningar inom samhällsbyggnad minskar något efter flera års ökningar.

– Det finns ett stabilt intresse hos ungdomar att läsa en bred och avancerad yrkesutbildning som förbereder för en internationell arbetsmarknad, säger Per Warfvinge, vice rektor på LTH.

LTH gör årliga enkäter bland nybörjarstudenter. Tendensen är att studenterna i allt högre grad väljer LTH för att kvaliteten anser vara hög. Enligt Per Warfvinge är det ett resultat av ett långsiktigt kvalitetsarbete, där lärarna är starkt engagerade i pedagogik samtidigt som de bedriver högklassig forskning.

I regeringens vårproposition utlovas 9,5 miljoner kronor extra till utbildningar inom vård och teknik vid Lunds universitet.

– Vi är glada för att LTH får en ekonomisk förstärkning. Det innebär med största sannolikhet att vi kan ta anta lika många studenter till teknikutbildningar som förra året, avslutar Per Warfvinge.

För mer information, kontakta Per Warfvinge, 046-222 36 26, Per.Warfvinge@chemeng.lth.se eller Annika Mårtensson, prorektor LTH, 046-222 73 59, Annika.Martensson@kstr.lth.se

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar