Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2016

Brittiske Shakespearekännaren Michael Dobson och danske arkeologen Jens Vellev har utsetts till Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2016. Båda har varit generösa inspiratörer för studenter och forskare vid Lunds universitet under lång tid.

Michael Dobson är professor i Shakespearestudier och föreståndare för The Shakespeare Institute i Stratford-upon-Avon sedan 2011. Dobson är inte bara en produktiv forskare; han är även en internationell brobyggare vars ansträngningar att föra samman Shakespeareforskare och Shakespeareentusiaster över hela världen innefattar både vetenskaplig och rent teaterinriktad verksamhet – Dobson är själv skådespelare och regissör med ingående kännedom om scenens alla märkliga realiteter och personligheter.

För engelskämnet i Lund har Michael Dobson under en följd av år varit en stor tillgång på flera sätt – han har agerat biträdande handledare och opponent på doktorsavhandlingar, arrangerat kurser i renässansdramatik för doktorander i engelska från hela Sverige, och bidragit till att återknyta engelskan till den renässansforskning som kännetecknar ämnet i dag. Dobson har även generöst välkomnat flera lundensare till Stratford sedan sitt tillträde som chef för The Shakespeare Institute.


Jens Vellev är universitetslektor i medeltids- och renässansarkeologi vid Aarhus Universitet. Vellev är en av Europas ledande forskare och förmedlare inom fältet medeltidsarkeologi/historisk arkeologi, och hela hans verk har präglats av bredd, idérikedom och ett unikt entreprenörskap av stor betydelse för forskare i Lund och på många andra platser.

Vellev är känd som initiativtagare, ägare och huvudredaktör för den ansedda tidskriften ”Hikuin” och förlaget Hikuin som startades 1974. Vellev var även en av initiativtagarna när ämnet medeltidsarkeologi etablerades vid Aarhus Universitet i Danmark 1972. Han medverkade senare till att ämnet breddades så att det från 2006 kom att inkludera renässansen.

Jens Vellev har genom årtionden varit en generös inspiratör för arkeologer i såväl forskning som förmedling, och han har genom sina många initiativ öppnat upp för studenter, doktorander och kolleger att gräva ut, forska och inte minst publicera.

Promoveringen äger rum 27 maj 2016 i Lunds domkyrka. Någon dag före kommer troligen öppna hedersdoktorsföreläsningar att hållas.

För mer information kontakta: Fakultetssekreterare för forskning Martin Degrell, martin.degrell@kansliht.lu.se, mobilnr: 0708-846508.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia