Inga pengar kan rädda regnskogen

Regnskogen är jordens lungor och därmed hela världens angelägenhet. Torsten Krause har skrivit en avhandling om hur det går när man försöker förmå regnskogsländer att inte exploatera sina tillgångar. Att bara ge pengar till folk för att de inte ska hugga ner skogen räcker inte, menar han. Långsiktigt tänkande och ändrade konsumtionsvanor i väst är vad som krävs.

Efter FN´s klimatmöte 2005 tog Rädda-regnskogsprojekten fart. Syftet var att sätta en prislapp på de enorma mängder koldioxid som lagras i regnskogen. För att utvecklingsländerna skulle minska avverkningstakten behövdes ekonomiska sporrar, menade man.

Torsten Krause har studerat ett stort regeringsstyrt rädda-regnskogsprojekt i Ecuador, Socio Bosque. Det går ut på att de som äger regnskogen, ofta ursprungsbefolkning, får pengar av myndigheterna i utbyte mot att inte röra skogen under en 20-årsperiod. Om allt går enligt planerna kommer en miljon människor och 15 procent av landets yta att beröras av projektet. I de fall som byns eller samhällets ledning ser till att myndighetspengarna kommer alla till godo fungerar det bra. I byar med korrupt ledning fungerar det inte alls.

Men det stora problemet är att rädda-regnsskogprojekten inte adresserar det verkliga problemet: västvärldens överkonsumtion.
– Så länge västs efterfrågan är omättlig så kommer skövlingen att fortsätta, säger Torsten Krause. Om ett land slutar hugga ner sin regnskog huggs mer ned i ett annat land.

Ytterligare ett problem är att många projekt inte fäster någon vikt vid biodiversiteten. Det är antalet kvadratmeter skogstäckt mark som spelar roll, inte vilken vegetation som dessa kvadratmetrar innehåller.
- Programmet simplifierar förståelsen av skogen, menar Torsten Krause och påpekar att vi idag inte vet med säkerhet hur biodiversiteten påverkar skogens lagring av koldioxid.

Torsten Krause disputerade i hållbarhetsvetenskap med avhandlingen Buying Conservation. Financial Incentives for Tropical Forest Conservation in the Ecuadorian Amazon
Han nås på 0734239415 eller torsten.krause@lucsus.lu.se

Ulrika Oredsson Pressansvarig, Lunds universitet 046-222 70 28, 0701-47 27 40

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera