Internationaliseringsdagar vid Lunds universitet

Den 12-13 februari arrangerar Lunds universitet internationaliseringsdagar* för alla. Syftet med dagarna är att inspirera och ge tillfälle för intresserade att bidra med egna erfarenheter från den internationella arenan när vi inleder arbetet med Lunds universitets nya internationella policy.

Den 12 februari ger vi en övergripande bild av den internationella verksamheten vid Lunds universitet. Då finns kollegor vid fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter och studentkårsrepresentanterna på plats och delar med sig av sina erfarenheter på den internationella arenan.

Särskilt inbjudna internationella gästföreläsare kommer bland annat att prata om internationalisering av utbildning och forskning, globala trender inom högre utbildning, nya EU-program inom utbildning och forskning, EU:s planerade internationella policy som skall omfatta hela EU, internationell rekrytering och marknadsföring och mycket mer!

Den 13 februari genomförs i workshop-format för att deltagarna ska kunna fördjupa sig i aktuella frågor gällande internationalisering. Tanken är att träffas och diskutera gemensamma frågeställningar tillsammans med ämnesexperter. Varje ämne beskriver en viktig aspekt i Lunds universitets nuvarande och kommande engagemang inom internationalisering på både nationell och global nivå.

Läs mer i bifogat program.

*Internationalisering är en av fyra strategier i Lunds universitets strategiska plan för att uppnå högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande samhället.

Kontakt
Carina Holmberg Pousette
Informatör
Lunds universitet
Externa relationer
046-222 32 58
072-534 22 44
carina.holmberg_pousette@er.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.