Känd internetdebattör blir hedersdoktor vid Lunds universitet

Lawrence Lessig, en av världens mest uppmärksammade internetdebattörer, blir hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund. Mest känd är han som skaparen av den alternativa upphovsrätten ”Creative Common” och för debattboken ”Code is law”.

I sin bok ”Code is law” visar Lawrence Lessig att internets framväxt har fört med sig att makten i samhället förskjutits från lagstiftare till programmerare. Lagstiftningen i USA sker idag på två ställen, menar han, på östkusten där de folkvalda sitter och på västkusten där IT-utvecklingen sker.

Lawrence Lessig är aktiv i den rörelse som förespråkar fria källkoder för programvaror och har suttit med i styrelsen för Free Software Foundation. Han menar att dagens lagstiftning kring upphovsrätt på internet inte bara sätter käppar i hjulet för kreativitet utan också skapar en misstro mot rättsystemet hos den yngre generationen. För att råda bot på detta la han för drygt tio år sedan fram ett förslag till hur lagstiftningen kring upphovsrätt ska anpassas till internets tidevarv.

-          Hans resonemang är i högsta grad intressant för oss rättssociologer och ligger till grund för den forskning som bedrivs inom vår forskargrupp Cybernormer, säger Håkan Hydén som är professor i rättssociologi.

År 2001 grundade Lawrence Lessig den ideella organisationen Creative Commons vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis).

Lawrence Lessig är inte bara nätaktivist och internetdebattör utan även professor i juridik vid Harvard University där han också är chef för universitetets etikstiftelse.

Lawrence Lessig promoveras till hedersdoktor vid Lunds universitets Samhällsvetenskapliga fakultet fredagen den 31 maj. I samband med detta kommer han att hålla en öppen föreläsning.

För intervjutider och mer information kontakta:

Håkan Hydén, professor i rättssociologi 046-222 88 11, hakan.hyden@soclaw.lu.se
Ulrika Oredsson, pressansvarig, 046-222 70 28, 0701- 47 27 40, ulrika.oredsson@rektor.lu.se

Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa problem och globala utmaningar och verkar för att kunskapen och innovationerna kommer samhället tillgodo. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Våra 47.000 studenter och 6.800 anställda verkar i Lund, Helsingborg och Malmö. Omsättningen är cirka 6,5 miljarder, varav två tredjedelar inom forskning och en tredjedel inom utbildning.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera