Kvinnliga forskare i fokus för vetenskaplig tidskrift

– Genom att enbart fokusera på kvinnliga forskare, vill jag visa upp och belysa deras kompetens. Jag vill ge unga kvinnor en känsla av att: "Ja, vi kan!".

Maren Wellenreuther, docent vid Lunds universitet och forskare vid Plant and Food Research på Nya Zeeland, har tillsammans med Sarah Otto från University of British Columbia i Kanada, nyligen publicerat den inledande essän för ett specialnummer helt ägnat åt kvinnliga forskare i den vetenskapliga tidskriften Evolutionary Applications.

Specialinumret kommer ut i januari 2016 och kommer att heta ”Women’s contribution to basic and applied evolutionary biology”. Här presenteras i sjutton olika artiklar, aktuell forskning inom evolutionsbiologin som leds av kvinnliga forskare.

– Så vitt jag vet är detta första gången en vetenskaplig tidskrift har ägnat ett helt nummer åt att enbart visa upp forskning av kvinnor, säger Maren Wellenreuther som har varit gästredaktör för specialnumret.

Idén till specialnumret uppstod under samtal med chefredaktören för tidskriften, Louis Bernatchez, redan 2013. Drivkraften var att inspirera kvinnor och ge dem en känsla av att det är möjligt med en karriär inom naturvetenskaplig forskning.

– Efter att jag har fått upp ögonen för frågor om jämställdhet, har jag själv börjat fråga mig: "Var är kvinnorna?". Det är något jag tänker på i samband med vetenskapliga konferenser, styrelsemöten eller när jag diskuterar talare som ska bjudas in i olika sammanhang. Att ställa den enkla frågan är en bra start för att ta itu med outtalade fördomar runt omkring oss.

Artikeln som just har publicerats innehåller också några personliga reflektioner från kvinnliga forskare inom evolutionsområdet om att göra karriär som forskare:

– Samtalen med de kvinnor som medverkar i speciaInumret om deras personliga reflektioner kring att göra karriär som forskare har gjort djupt intryck på mig. Jag insåg att många av dessa fantastiska kvinnor hade stött på många hinder under sin karriär. Det har varit inspirerande att ta del av deras erfarenheter och höra om deras kreativa lösningar på de frågor som de har varit tvungna att ta itu med, säger Maren Wellenreuther.

– Jag tror att kvinnors bidrag till vetenskapen har varit stor under en lång tid, men att läroböcker och historia många gånger visar upp en annan historia, det vill säga en som fokuserar på män. Frånvaron av kvinnor på ledande positioner skapar också en brist på förebilder och avskräcker kvinnor från en karriär inom vetenskapen.

Publikation:

Women in evolution – Highlighting the changing face of evolutionary biology

Kontakt:

Maren Wellenreuther, Associate Professor, Department of Biology, Lund University, Sweden
maren.wellenreuther@biol.lu.se
0064 22 3575802 (enbart engelsktalande)

Skype: Maren.Wellenreuther
Egen hemsida:
http://www.marenwellenreuther.com/index.html

Presskontakt: Nina Nordh, nina.nordh@cec.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar