Ljus framtid för meteorologutbildningen

Nu har Lunds universitet hittat en lösning på problemen med meteorologutbildningen. Sedan Danmark införde studieavgifter har meteorologutbildningen drivits med förlust. I höst flyttar hela utbildningen till Lund istället.

Införandet av studieavgifter i Danmark slog hårt mot meteorologutbildningen vid Lunds universitet. Två av sex terminer är nämligen förlagda till Köpenhamns universitet. Som en nödlösning har naturvetenskapliga fakulteten och fysiska institutionen betalat avgifterna, vilket har inneburit att utbildningen drivits med förlust.

– De danska avgifterna är ungefär dubbelt så höga som den summa Lunds universitet får in per student av staten, säger Elna Heimdal Nilsson, programkoordinator för meteorologutbildningen.

Men nu har man alltså funnit en lösning på problemet. Efter en noggrann inventering av befintlig kompetens vid Lunds universitet har man kommit fram till att de moment som tidigare hållits i Köpenhamn lika gärna kan hållas på hemmaplan. 

– Det finns en stor kompetens inom ämnet meteorologi här i Lund, vilket gör att vi kan ta hem hela utbildningen och bibehålla kvaliteten. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med danska DMI, men även börja arbeta mer tillsammans med svenska SMHI. De är viktiga aktörer på arbetsmarknaden, säger Elna Heimdal Nilsson.

Att hela meteorologutbildningen fortsättningsvis kommer att drivas i Lund innebär stora besparingar inför 2013, såväl för naturvetenskapliga fakulteten som för fysiska institutionen. Samtidigt öppnar det upp för nya utvecklingsmöjligheter och berikar fakultetens forskning inom ämnet. Meteorologutbildningen bygger på ämnesövergripande samarbete mellan fysiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

För mer information kontakta: 

Elna Heimdal Nilsson
Programkoordinator, fysiska institutionen
046-222 14 03
Elna.Heimdal_Nilsson@forbrf.lth.se

Tomas Brage
Studierektor, fysiska institutionen
046-222 77 24, 0708-38 26 44
Tomas.Brage@fysik.lu.se

Karin Hall
Prefekt, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
046-222 95 79
Karin.Hall@nateko.lu.se

 

 

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera