Lundajurister utser hedersdoktorer inom barnrätt och arbetsrätt

Kirsten Sandberg, som är ledande inom barnrätt i Norden, samt Catherine Barnard, en av Europas främsta experter inom det EU-rättsliga och arbetsrättsliga området, blir hedersdoktorer vid Lunds universitets juridiska fakultet.

Kirsten Sandberg är professor i offentlig rätt vid universitetet i Oslo. Hon har varit en ledande gestalt inom barnrätten i Norge under många år och har bidragit till att denna del av rättsvetenskapen utvecklats också i övriga nordiska länder. Hon har varit en stark förespråkare nationellt och internationellt för att barns rättsliga ställning i familj och samhälle ska stärkas. Norge har på flera sätt varit ett nordiskt föregångsland i fråga om att hävda barnrätten och barnkonventionen inom såväl familjerätt som offentlig rätt och Kirsten Sandberg har bidragit mycket till denna utveckling.

Sandberg har även bedrivit omfattande forskning i kvinnorätt och socialrätt, samt medverkat till att grundläggande litteratur i dessa ämnen tillkommit. Sandberg är General Rapporteur och tidigare ordförande i FN:s barnrättskommitté.

Sandbergs vetenskapliga arbete har spelat en stor roll för Juridiska fakultetens forskare som bedriver forskning inom barnrätten. Sandbergs utnämning till hedersdoktor är ett led i att stärka den barnrättsliga forskningen vid fakulteten.

Catherine Barnard är Professor of EU Law and Employment Law vid Cambridge University samt Fellow och Senior Tutor vid Trinity College. Hon har också varit Jean Monnet Chair of European Law.

Barnard är en av Europas allra främsta experter inom det EU-rättsliga och arbetsrättsliga området. Hennes forskning omfattar arbetsrätt, diskrimineringsrätt, grundläggande rättigheter, fri rörlighet och den inre marknaden och konkurrensrätt. Hennes akademiska gärning har väsentligt bidragit till den EU-rättsliga och arbetsrättsliga forskningen.

Catherine Barnard har varit gästforskare vid flera världsledande universitet och arbetar som rådgivare och expert till den Europeiska kommissionen och Internationella arbetsorganisationen, ILO. Catherine Barnard är vid sidan av sin rent akademiska gärning som innehåller en diger publikationslista också djupt och aktivt engagerad i samspelet mellan ”law and policy”.

Catherine Barnard har samverkat nära med forskare på Juridiska fakulteten i Lund, bland annat inom det s.k Normaprogrammet och the EU Law Group.

För mer information om hedersdoktorerna kontakta:

Professor Mia Rönnmar, dekan Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, e-post: mia.ronnmar@jur.lu.se , telefon: 046-222 10 92

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera