Lunds universitet har valt Drupal

Lunds universitet har valt CMS-systemet Drupal för sin nya webbplats och det ska ersätta det befintliga CMS-systemet OOIS. Projektgruppen bakom arbetet med att förnya www.lu.se har kommit fram till att Drupal är det system som är bäst anpassat efter universitetets behov. 

Motiveringen för beslutet är att Drupal kan ge en skalbar, dynamisk och livskraftig webb som är lättadministrerad.  Lunds universitet gör också bedömningen att en webbplats i Drupal kommer att möta morgondagens utmaningar.

- Det enda vi vet med säkerhet idag är att en webbplats aldrig varar för evigt men med Drupal bedömer vi det vara lättare att följa verksamhetens behov och webbens möjligheter, säger Niklas Löfgren som är systemarkitekt i projektet förnyad webb.

- Med Drupal kommer vi få ett verktyg som är användarvänligt och ger en större frihet till våra publicister, säger Niklas Löfgren.

Avtal har skrivits med RedBridge med underleverantör NodeOne. RedBridge ska bistå med kompetens kring arkitektur och installation, NodeOne kommer att hjälpa till med implementering och integration av lösningen. Arbetet med att lägga upp arkitekturen och utveckla den universitetsgemensamma webbplatsen beräknas vara klart till årsskiftet. Förhoppningen är att hela universitetet ska gå över till samma system efterhand.

Läs mer på http://externwebb.blogg.lu.se/

För frågor kontakta:

Huvudprojektledare Jakob Donnér på Jakob.Donner@med.lu.se /tel: 046-2228579  / 0705-095078 eller projektkommunikatör Anna Mansfeld på anna.mansfeld@rektor.lu.se, tel: 046-222 32 98 Mobil: 0705-34 57 44

Bakgrundsfakta:
Lunds universitet har 46 000 studenter och 6000 anställda. Lunds universitets hemsida består av runt en miljon sidor som sköts av över 1000 publicister och finns utspridd på 800 domäner. Den befintliga svenska sidan är från 2004 men Lunds universitet har haft en officiell hemsida sen 1993. Själva domänen lu.se skapades 1985 som en av de allra första i Sverige.
Förnyad webbnärvaro är ett treårigt projekt som syftar till att öka Lunds universitets synlighet på webben. Målet är en enhetlig, ledande och modern webbplats med fokus på besökarnas behov. Webbplatsen ska bli ett kraftfullt verktyg för att nå Lund universitets vision att bli ett av Europas främsta universitet. Projektet är indelat i ett huvudprojekt och flera delprojekt; extern webb, lärande miljö, intern webbmiljö och forskningsinformation.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera