Lunds universitet växer med forskning

Under 2012 har Lunds universitet ökat med cirka 400 personer och sedan 2008 sammantaget med cirka 1450. Årsredovisningen för 2012 visar att det finns totalt cirka 7000 anställda. Bland annat har starka forskningsmiljöer dragit in mycket pengar och gjort att universitetet kunnat växa sig allt starkare. Verksamhetsnivån har ökat med cirka 400 miljoner under 2012 och sedan 2008 sammantaget med cirka 1,5 miljard. Resultatet från 2012 är ett överskott på 21 miljoner kronor och den totala verksamhetsnivån under 2012 var cirka 7 miljarder.

- De senaste åren har vi sett en fantastisk utveckling av vår verksamhet. När andra sektorer och industrin har tvingats dra ner har Lunds universitet bidragit mycket till nya arbetstillfällen i regionen. Vår starka position ska vi använda till att fortsätta vara en tillväxtmotor för det omgivande samhället, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

Samtidigt som den växande forskningsverksamheten är glädjande tvingas Lunds universitet att göra nedskärningar inom utbildningen på grund av ett minskat uppdrag från regeringen.

- Vi är bekymrade över att vi måste göra nedskärningar trots att vi har många sökande och det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden, säger prorektor Eva Wiberg.

Lunds universitet har de senaste åren arbetat aktivt för att höja verksamhetsnivån, främst genom nya anställningar. Verksamhetsnivån, dvs mängden sammanlagda kostnader har ökat med 414 miljoner kronor under 2012 och jämfört med 2008 med cirka 1,5 miljard kronor.

Trots att universitetet har ökat sin verksamhet betydligt kommer intäkterna fortfarande in i något snabbare takt än vad universitetet växer i kostnader. Lunds universitet visar därför ett totalt överskott på 21 miljoner kronor för 2012 för en total omslutning på 7,18 miljarder kronor. Det är forskningen som bidrar till överskottet med 116 miljoner kronor medan utbildningen går med planerat underskott på 95 miljoner kronor.

Det planerade underskottet inom utbildningen beror framförallt på strategiska satsningar men också på att universitetet utbildar fler studenter än vad man får betalt för.

- Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att öka verksamhetsnivån och främst kommer vi att satsa på rekryteringen av fler anställda men även på en utbyggnad av lokalbeståndet, säger Per Eriksson.

För mer information kontakta:
Per Eriksson, rektor Lunds universitet. Tel: 0708-247106, rektor@rektor.lu.se
Elisabeth Pupp, Avdelningschef budget och uppföljning. Tel: 046- 2227116
E-post: Elisabeth.Pupp@eken.lu.se

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera