Lunds universitets expertlista: flyktingar, migration och integration

Med anledning av dagens flyktingsituation har Lunds universitet samlat ett antal experter som kan uttala sig om olika aspekter av frågor som rör flyktingar, migration och integration.

Juridik

Folkrätt och asyl- och migrationsrätt
Gregor Noll, professor i folkrätt. Expert i internationell och europeisk asyl- och migrationsrätt. Nås endast via e-post: Gregor.Noll@jur.lu.se
Eleni Karageorgiou, doktorand. Expert på migrationslagstiftning, Eleni.Karageorgiou@jur.lu.se, 046 222 11 65 (engelskspråkig)
Dr. Vladislava Stoyanova, expert på trafficking, slaveri, lagstiftning för flyktingar och mänskliga rättigheter. Nås endast via e-post: vladislava.stoyanova@jur.lu.se (engelskspråkig)
Matthew Scott, doktorand. Studerar ”the application of international refugee and human rights law in situations of climate change and disaster-related displacement". Nås endast via e-post: matthew.scott@jur.lu.se (engelskspråkig)

Centrum för Mellanösternstudier

IS
Leif Stenberg, professor, expert på Syrien och IS och håller bland annat i en kurs om IS vid Centrum för Mellanösternstudier, leif.stenberg@cme.lu.se, 0722-44 22 44

Integration, mottagande av nyanlända, kontakter med ursprungsland
Nina Gren, nina.gren@cme.lu.se 

Politics of refugees, popular perception of refugees
Dalia Abdelhady, dalia.abdelhady@cme.lu.se, 0707-30 52 11 (engelskspråkig)

Religiösa dimensioner av flyktingmottagandet, förändringar inom islam till följd av flyktingar

Leif Stenberg, leif.stenberg@cme.lu.se, 0722-44 22 44

Kristna minoriteter från Mellanöstern i Sverige 
Dan-Erik Andersson, dan-erik.andersson@cme.lu.se Mobil: +46 70 536 44 35

Centrum för geografiska informationssystem

Petter Pilesjö, professor, har koll på nya mätningar som nyss gjorts över IS-ockuperat område, de har mätt vilka tillgångar som finns där. Överhuvudtaget gör GIS- centret mycket mätningar i Mellanöstern, petter.pilesjo@gis.lu.se, 046-222 96 54, 0733-22 96 54

Service management

Mångfald, exkludering och normer: hur påverkas kultur och samhälle av att människor möts? I vilka sammanhang kan främlingsfientlighet uppstå?
Elisabeth Högdahl, ansvarig för utbildningsprogrammet Equality and diversity management, elisabet.hogdahl@ism.lu.se, 042 – 356645, 0705-51 52 26

Hur kan man anpassa sig till samhället om man lider av posttraumatisk stress?
Henrik Loodin, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, henrik.loodin@ism.lu.se, 042-35 66 65

Statsvetenskap

Integration
Sarah Scuzzarello har jämfört olika integrationsprojekt i bl a Malmö, Bologna och Birmingham. Nås på sarah.scuzzarello@svet.lu.se

Internationell styrning av migration och integration
Sara Kalm, sara.kalm@svet.lu.se, 046-222 01 58

Sociologi

Polisers förhållande till etnicitet
Daniel Görtz, daniel.gortz@soc.lu.se eller 0707-79 62 64

Skämt om etnisk bakgrund, patienters med invandrarbakgrunds upplevelser inom hälso- och sjukvård, problem vid tolkning, hedersrelaterad brottslighet
Henriette Frees Esholdt, (+45) 26 11 17 71 eller esholdt@gmail.com, henriette_frees.esholdt@soc.lu.se  

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (särskilt arbetskraftsmigranter i restaurang- och städbranscherna från länder utanför EU)
Olle Frödin, olle.frodin@soc.lu.se 046-222 33 73, 0762-20 22 87
Anders Kjellberg, anders.kjellberg@soc.lu.se, 046-222 88 47

Relationer mellan olika etniska grupper i Bosnien efter kriget i forna Jugoslavien
Goran Basic, universitetslektor i sociologi, goran.basic@soc.lu.se, 046-222 36 81

Skolintegration, massmigration och hot och våld i skolan
Antoinette Hetzler, professor i sociologi, antoinette.hetzler@soc.lu.se, 046-222 88 12

Om erfarenheter av flyktingmottagning i olika organisationer i Malmö
Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi, har drivit en ABF-studiecirkel där de gjort intervjuer med frivilliga inom flyktingmottagningen i olika organisationer i Malmö, staffan.lindberg@soc.lu.se, 0709-62 54 68

Genusvetenskap

Rasism, hatbrott, islamofobi, polis och domstolars hantering av hatbrott
Marta.Kolankiewicz@soc.lu.se eller 0707-30 59 19

Migration, gränser och organisering av och för papperslösa och asylsökandes rättigheter i Sverige och Storbritannien
Hur upplevs asylprocessen och papperslöshet i vardagen och vilka typer av diskriminering utsätts dessa grupper för? Maja Sager, 046 222 87 31, maja.sager@genus.lu.se

Migration ur ett genusperspektiv
Diana Mulinari, diana.mulinari@genus.lu.se, 046- 222 97 04
Helle Rydström helle.rydstrom@genus.lu.se, 046-222 09 52

Urbana vardagsliv bland universitetsstuderande i (post)konfliktområden 
Katrine Scott studerar särskilt för irakiska Kurdistan, katrine.scott@genus.lu.se

Psykologi

Stereotyper och fördomar
Fredrik Björklund, fredrik.bjorklund@psy.lu.se, 046-222 87 75
Sima Wolgast, sima.wolgast@psy.lu.se, 046-222 91 18, 0709-80 86 50

Varför vi favoriserar vår egen grupp
Öyvind Jörgensson, oyvind.jorgensen@psy.lu.se, 046 222 47 12

Socialhögskolan

Svenskt flyktingmottagande och rompolitik i historiskt och nutida perspektiv
Norma Montesino, norma.montesino@soch.lu.se,  046-222 93 89

Välfärdsarbete med papperslösa migranter
Vanna Nordling, 046-222 93 86, vanna.nordling@soch.lu.se

Jämförelser mellan invandrarorganisationer i olika europeiska länder
Roberto Scaramuzzino, 046 222 99 16, roberto.scaramuzzino@soch.lu.se

Rasism, attityder, migranter
Carolin Schütze, carolin.schutze@soch.lu.se, 046-222 99 17

Mobilisering genom teater i sammanhang där papperslöshet och migrationskontroll begränsar
Emma Söderman, emma.soderman@soch.lu.se 046-222 88 95

Pedagogik

Interkulturella perspektiv i undervisningen
Hur arbetar man med interkulturella perspektiv i ett mångkulturellt klassrum? Vad menas med ett interkulturellt lärande? Hur stödjer man mångfald och motverkar segregering och exkludering i undervisningen? Bosse Bergstedt, professor i pedagogik, bosse.bergstedt@soc.lu.se, 046-222 87 34, 0708-26 91 60

Humaniora och teologi

Religion och migration
Magdalena Nordin, religionssociolog och universitetslektor vid religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, magdalena.nordin@teol.lu.se, 046-222 43 24

Muslimer i Sverige
Jonas Otterbeck, professor, jonas.otterbeck@teol.lu.se, 046-222 36 88

Ekonomihögskolan

Flyktingkrisens inverkan på välfärdsstaten
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, kan resonera om flyktingkrisens inverkan på välfärdsstat, tillit, korruption och samhällsekonomi och offentliga finanser, Andreas.bergh@nek.lu.se, 0707-79 07 34

Integration av nyanlända flyktingar
Benny Carlson, professor i ekonomisk historia, kan resonera om integrationen av nyanlända flyktingar och hur ekonomisk politik kan utformas på ett smartare sätt för ökad integration. Han har bland annat forskat om somaliers integration i USA, Kanada och Sverige, benny.carlson@ekh.lu.se, 046-222 74 78

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar