Människors mobilitet och män i fokus för samhällsvetarnas hedersdoktorer

Den ene forskar om män och maskulinitet. Den andre om alternativ och hållbar turism. Båda har utsetts till hedersdoktorer vid Lunds universitet av den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den 27 maj promoveras Jeff Hearn och Michael Hall i Lunds domkyrka.

Jeff Hearn är sociolog med ett markant genusperspektiv. Framför allt har han gjort sig känd för sina studier om män och maskulinitet. Hans forskning om mäns våld mot kvinnor och barn har bidragit till nyanserade insikter om patriarkat, maktrelationer och ojämlikhet, skriver Samhällsvetenskapliga fakulteten i sin motivering till hedersdoktoratet.
Nyligen gav Hearn ut boken ”Men of the World” där han belyser hur maskulinitet och globalisering samspelar och skapar genushierarkier i en transnationell värld.

Hans långa produktiva akademiska karriär började i Storbritannien men Hearn har i många år haft anställning i Sverige. Idag har han anknytning till en lång rad universitet i såväl hemlandet som i Finland, Norge och Sverige.

För mer information tala med: Helle Rydström, professor i genusvetenskap+46 46 222 09 52, helle.rydstrom@genus.lu.se

Geografen Michael Halls arbete spänner över alla typer av mänsklig mobilitet, från turism till migration där han samtidigt lyckas förena två så skilda perspektiv som marknadsföring och ekologiskt hållbarhet. Få forskare kan mäta sig med honom när det gäller praktisk tillämpning och produktion av relevant forskning inom fältet för turism och hållbar utveckling.

Hall är verksam vid University of Canterbury på Nya Zealand. Enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens motivering har Michael Hall under många år gett ett ovärderligt stöd till Institutionen för Service Management.

För mer information tala med: Johan Hultman, professor i service management, +46 42 35 66 13, johan.hultman@ism.lu.se

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, Lunds universitet
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se, 0701-47 27 40, 046-222 70 28

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera