Miljöteknikcentrum i Botswana invigs med svenska förtecken

Torsdagen den 26 november invigs ett miljöteknikcentrum i Botswanas huvudstad Gaborone. Centret är ett samarbete mellan forskningsbyn Botswana Innovation Hub, Lunds universitet och Krinova med syfte att skapa nya, driftiga entreprenörer i Botswana. Centret har sponsrats av svenska Sida och botswanska staten.

Miljöteknikcentret ligger inom Botswana Innovation Hub (BIH) som kan liknas vid forskningsbyarna Ideon i Lund och Krinova i Kristianstad. Botswana är ett starkt tillväxtland och vid Botswana Innovation Hub har man pekat ut miljöteknik som en sektor med stor potential för tillväxt. Speciellt intressanta är områdena förnyelsebar energi, vattenhushållning, avfallshantering och återvinning.

Samarbetet mellan Lunds universitet och BIH startade 2009 utifrån ett forskningsintresse för Botswanas klimatpolitiska utveckling. Sedan dess har bland annat ett Sidaprojekt genomförts vid BIH och utifrån det projektet utvecklades idén på ett miljöteknikcentrum. Experter knutna till Lunds universitet och Krinova har varit med i uppbyggnaden av centret, både vad gäller kunskap kring forskningsbyar och innovation samt genom att bidra med forskningskontakter. När nu centret invigs är tanken att samarbetet ska fortsätta mellan Botswana och Sverige och främst bestå av forskningsutbyten inom miljöteknik.

- Det är väldigt roligt att se att detta långsiktiga arbete nu har mynnat ut i något så konkret som ett miljöteknikcentrum. Vi kommer fortsättningsvis att samarbeta genom forskningsutbyten och följa utvecklingen av detta centrum med stort intresse, säger Johannes Stripple, statsvetare vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till samarbetet mellan Lunds universitet och Botswana Innovation Hub.

Invigningen sker under högtidliga former den 26 november klockan 13.00 och Botswanas Energi- och vattenresursminister O.K. Mokaila samt Lunds universitets prorektor Eva Wiberg invigningstalar.

För mer information kontakta:

Johannes Stripple, statsvetare, Lunds universitet johannes.stripple@svet.lu.se, tel: +46 (0)708-197129

Sten Stenbeck, projektledare Miljöteknikcentrum vid BIH, tel: +267 744 35  159 eller Skype, 08-55925531 E-post: sten.stenbeck@gmail.com

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera