Nu startar nya Lund University Press

Den vetenskapliga boken är inte död. Just i dagarna startar Lund University Press, med draghjälp av Storbritanniens tredje största akademiska förlag. Inom forskarvärlden har trenden gått mot publicering av artiklar, men komplexa frågeställningar kräver ett större format. Det är genom den tryckta boken och  Open Access som bokförlaget vill förbättra spridningen av eminent lundaforskning internationellt.

I samverkan med Manchester University Press startar humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund ett bokförlag vid namn Lund University Press. Syftet är att kanalisera förstklassig lundaforskning rakt in i det internationella vetenskapliga samtalet. Utgivningen är enbart på engelska och startar i blygsam skala. Böckerna utkommer samtidigt i tryckt form och Open Access, vilket innebär maximal spridning och exponering.
 
– En del av våra böcker kommer att vara skrivna direkt på engelska för en internationell publik, säger professor Marianne Thormählen som leder satsningen, men andra kommer att vara översättningar till engelska av högklassig forskning på svenska om skandinaviska förhållanden. Med engelskan som medium och vår starka förlagspartners resurser som verktyg kommer den svenska rösten att höras tydligare i det globala forskarsamfundet.
 
Urvalet sker efter en sträng och oberoende peer review-granskning, och utgivningsbeslut fattas av ett redaktionsråd med representanter från vitt skilda ämnen. Partnerförlaget Manchester University Press står för produktionen och tillhandahåller global marknadsföring och försäljning. Manchester University Press är en pionjär när det gäller Open Accesspublicering av högklassiga vetenskapliga böcker i Storbritannien och såg genast en skandinavisk allierad, liten men naggande god, i det nya lundaförlaget.
 
Mer information: http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/
Läs vidare på Lund University Press’ webbplats: http://www.lunduniversitypress.lu.se/sv/

Kontakt: Professor Marianne Thormählen
E-post: marianne.thormahlen@englund.lu.se

Gisela Lindberg
Kommunikationsansvarig Humanistiska och teologiska fakulteterna
Lunds universitet
046-222 72 33, gisela.lindberg@kansliht.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera