Nu startar Sveriges första kommunikationskurs för jurister

Nu öppnar en poänggivande kommunikationskurs på juristprogrammet vid Lunds universitet. Kursen är den första i sitt slag i Sverige och väntas locka många sökande till starten i vår.

Behovet av en kommunikationskurs för jurister är stort och har länge varit efterfrågad av såväl studenter som yrkesverksamma. Juridik är i regel svårt att förstå för allmänheten och dagens samhälle med många nya svenskar ställer ännu högre krav på juristernas förmåga att uttrycka sig begripligt och bemöta människor med olika bakgrund.
Den nya kursen om 15 hp ges på juristprogrammets fördjupningsnivå och är praktiskt inriktad.

Gästlärarna är alla yrkesverksamma med erfarenhet av de kommunikativa utmaningar som jurister kan ställas inför. Här finns jurister, domare, vittnessamordnare, rättstolk, journalister och experter med kunskap om rättigheter, genus och maktstrukturer. I sex moduler lär sig studenterna hur man bemöter olika målgrupper såsom klienter eller media, hur man talar och skriver enkelt, t.ex. skriver en tydlig dom eller arbetar med tolk.

Kursen ges genom så kallat flipped classroom, med inspelade föreläsningar som varvas med övningar och seminarier och avslutas med uppsatsskrivande. Den består av sex moduler: introduktion, maktstrukturer, bemötande, skriftlig kommunikation, muntlig kommunikation och media.

- Det här är en helt unik kurs som inte funnits tidigare så vi är mycket spända på hur den kommer att tas emot, säger kursföreståndare Sylvia Åberg, universitetsadjunkt och hovrättsassessor.

- Jag hoppas att den kan inspirera också andra, även utanför akademin, att göra liknande kurser. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att alla medborgare förstår hur rättsväsendet och lagstiftningen fungerar och juristerna har ett stort ansvar i sina yrkesroller att förklara detta för allmänheten.

Kursen startar till våren på Juristprogrammet, Lunds universitet. Ansökningen öppnar den 6 november.

För mer information kontakta:
Kursföreståndare Sylvia Åberg, sylvia.aberg@jur.lu.se 0708-755164 (för information om kursen)
Avdelningschef Magnus Svensson, magnus.svensson@jur.lu.se, 046 – 222 10 20 (för information om juristprogrammet)

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera