Nya hållbara affärsmodeller ska ge miljövänligare städer

Vad vill du lägga din energi på i framtiden och hur vill du betala för den? E.ON och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ingår nu ett forskningssamarbete för att bättre förstå den framtida energikonsumenten och de affärsmodeller som kan skapa värde för miljö, kund och företag.

Nya energikällor, värmetröga hus och hushåll som själva producerar och säljer energi. Energisektorn står inför stora förändringar, där bl.a. ökad medvetenhet kring miljö, teknisk utveckling och nya regelverk förändrar spelreglerna för hur energi produceras, levereras och konsumeras. Förändringar som kommer att påverka hur olika aktörer förpackar och erbjuder sina tjänster.

- Vilka värderingar, prioriteringar och överväganden kommer vara drivande i människors val av energitjänster och energileverantör i framtiden? I det här projektet vill vi förstå oss på den framtida konsumenten av energi och titta på hur aktörer i branschen, som i det här fallet E.ON, möter kundernas behov, säger Thomas Kalling, professor i strategi och ansvarig för projektet på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

E.ON satsar 2,5 miljoner kronor på projektet ”Förnyelse i kundrelationer inom energisektorn” som engagerar tre forskare från Ekonomihögskolan i Lund. Forskarna ska titta på vilka mekanismer som driver användarnas värdering av olika tjänster, och vilken inverkan dessa mekanismer har på kundernas beteende, och i förlängningen även pris- och volymkänslighet.

- Det här samarbetet är en fördjupning av vår satsning på hållbara städer. Vårt mål är att kunna leverera energi med minsta möjliga miljöpåverkan och hitta affärsmodeller som kan stödja upp kring den ambitionen, säger Johan Mörnstam, chef för Business Innovation på E.ON.

Samarbetsprojektet, ”Förnyelse i kundrelationer inom energisektorn”, handlar om framtidens affärsmodeller för energisektorn och omfattar SEK 2,5 miljoner över tre år. E.ON finansierar två forskare på heltid samt en professor som ska leda projektet på deltid. Projektet ingår I ett övergripande avtal mellan E.ON och Lunds universitet, som, utöver nya affärsmodeller, inbegriper forskning för att utveckla ny teknik och nya energisystem för värmetröga hus.

Kontakt:

Thomas Kalling, professor i strategi och chef för Institutet för Ekonomisk Forskning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Tel. 046-222 46 38 och E-post: Thomas.Kalling@fek.lu.se

Louise Gudmundsson, pressansvarig på E.ON Tel. 0702-65 38 51 och e-post: louise.gudmundsson@eon.se

Johan Mörnstam, chef för Business Innovation på E.ON. Tel. 0725-10 20 26 och  E-post: johan.mornstam@eon.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitets hemsida: www.ehl.lu.se 

E.ON:s hemsida: www.eon.se

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera