Nya professorer installeras och goda pedagoger samt administratörer prisas

Fredagen den 16 mars klockan 16.00 är det dags för högtidlig installation av 25 nya professorer vid Lunds universitet. Installationsföreläsningen hålls av Leif Stenberg, professor i islamologi. Vid samma tillfälle belönas tre pedagogiska pristagare och dessutom delas Peter Honeths administrativa pris ut.

De professorer som installeras är: Leif Stenberg, islamologi, Bertil Christensson, infektionsmedicin, Jonas Erjefält, medicinsk immunologi och inflammationsforskning, Jia-Yi Li, neurovetenskap, Göran Lingman, obstetrik och gynekologi, Cecilia Lundberg, neurobiologi, Birgitta Sahlén, logopedi, Roger Johansson, utbildningsvetenskap, Christofer Edling, sociologi, Catarina Kinnvall, statsvetenskap, Max Koch, socialt arbete, Helle Rydström, genusvetenskap, Anders Uhlin, statsvetenskap, Mats Olsson, ekonomisk historia, Fredrik Sjöholm, nationalekonomi, Anders Mikkelsen, fysik, Markku Rummukainen, klimatmodellering, Emma Sparr, fysikalisk kemi, Kenneth Wärnmark, organisk kemi, Mats Gustafsson, teoretisk elektroteknik, Görel Hedin, programvaruteknik, Martin Höst, programvarusystem, Annika Olsson, förpackningslogistik, Johan Revstedt, mekanik, särskilt strömningsmekanik, Daniel Sjöberg, teoretisk elektroteknik. 

Leif Stenberg, professor i islamologi, håller installationsföreläsningen med rubriken:
"Tankar om islamologi – tre teser i studiet av en religion".

Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen tilldelas professor Nils Danielsen vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.
I motiveringen står bland annat att han ”har drivit ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete inom läkarprogrammet, som bl.a. inneburit att de kompetenser som nyutexaminerade läkare ska besitta, har definierats och att Problembaserat lärande (PBL) ersatt mer traditionsbunden undervisning i programmets tidiga terminer. Nils Danielsen har kontinuerligt delat med sig av sina pedagogiska erfarenheter genom publikationer i såväl vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter som genom deltagande i högskolepedagogiska konferenser.”

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen går till Bernt Nilsson vid Institutionen för kemiteknik samt Andreas Bergh vid Nationalekonomiska institutionen.
I motiveringen för Bernt Nilsson står bland annat att han ”har en förmåga att vara nyfiken och utveckla undervisningen så att studenterna lär sig mer och får lättare att ta till sig kunskaperna.  Undervisningen innehåller flera olika moment som övningar, inlämningsuppgifter, laboration, problemlösningslaborationer och undervisning för att tillmötesgå att olika studenter lär sig på olika sätt”. Vidare står det att han ”är väldigt mån om att det ska gå bra för studenterna och att de ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt och dessutom på ett kreativt och roligt sätt.”

Ur motiveringen för Andreas Bergh står bland annat att han ”hyser en stor entusiasm för sitt ämne och det märks inte minst i hans undervisning. Han sprider även kunskap och aktuell debatt i ett bredare forum genom böcker och sin blogg där hans studenter och allmänheten kan följa aktuella nationalekonomiska problematiseringar. I klassrummet ser Andreas Bergh till att studenterna engageras i ämnet. Han har gjort sig känd för kreativa exempel och han förklarar ofta sina teorier genom att applicera dem på studentlivet i Lund”.

Peter Honeths pris delas ut till personer för utmärkta administrativa insatser. I år går priset till Andreas Andersson på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och till rekryteringssamordnare Eva Nilsson på sektionen Externa relationer och LTH.

Professorsinstallationen hålls i Universitetsaulan den 16 mars 2012 med start klockan 16.00.

För mer information tala med övermarskalk Carin Brenner på telefonnummer 046-222 70 06 eller mejl Carin.Brenner@kansliHT.lu.se

Läs hela programmet som en pdf på www.lu.se:

http://www.lu.se/upload/LUPDF/Forskning/Professorsinstallation_16_mars_2012.pdf

 

Anna Johansson, Kommunikationsavdelningen Lunds universitet 046-222 70 18, 0709-525251, anna.johansson@rektor.lu.se

 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera