Ökade möjligheter när diabetesforskning flyttar till Medicon Village

Forskningsprojektet ”Triple Health Antidiabetic Food Centre, Clinical reserach site”, som leds av professor Inger Björck från Lunds universitet, flyttar till Medicon Village. Detta har blivit möjligt tack vare en donation från Mats Paulssons stiftelse på 2,7 miljoner kronor.

Lunds universitet har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med Mats Paulssons stiftelse och Medicon Village som innebär att projektet ”Triple Health Antidiabetic Food Centre, Clinical reserach site” under minst tre år baserar sin verksamhet på Medicon Village. Avsiktsförklaringen presenterades tidigare i dag vid Medicon Villages seminarium i Almedalen.

– Vi är oerhört glada över att vi nu kan ge bättre möjligheter till samverkan inom forskargruppen och ha ändamålsenliga lokaler för AFC:s arbete. Vi är tacksamma att Mats Paulssons stiftelse, och inte minst Mats Paulsson själv, har bidragit till att vi nu kan etablera AFC på Medicon Village. Den tvärvetenskapliga forskningen och arbetet med brukare är just den typ av verksamhet som passar in på Medicon Village, säger prorektor Eva Wiberg som för universitetets räkning ingår i MV:s ledning.

Typ två-diabetes blir allt vanligare i västvärlden. Forskning visar att vår kosthållning båda kan minska och öka risken för att utveckla diabetes och det så kallade metabola syndromet. 
På Lunds universitets tvärvetenskapliga Antidiabetic Food Centre (AFC) forskar man med målsättningen att utveckla kunskap kring antidiabetiska livsmedel, det vill säga livsmedel som kan motverka det metabola syndromets sjukdomar. AFC delfinansieras av VINNOVA och drivs i samverkan med Region Skånes hälso- och sjukvård samt ett flertal partners i livsmedelsindustrin.

Livsstilsrelaterade sjukdomar, som exempelvis metabola sjukdomar, kan förebyggas genom kostens kvalitet. Forskarna på AFC hoppas kunna ta fram produkter som är både goda och nyttiga – och har preventiv inverkan. Det handlar exempelvis om nypon som skydd mot hjärt- och kärlsjukdom, om mjölkproteinets speciella inverkan på blodsockret, om fördelen med att äta korn, hur antidiabetiska livsmedelskoncept minskar riskfaktorer och förbättrar minnet samt effekter av råg på cellnivå.

Huvudfokus för forskningssatsningen är prevention av typ 2 diabetes och relaterad sjukdom, men kunskapen kring antidiabetiska livsmedel kan också komma till nytta vid behandling sjukdomarna. I nästa steg ska intressanta resultat kommersialiseras för att i en förlängning kunna tillhandahålla antidiabetiska livsmedel på marknaden.

– Vi ser stora möjligheter för de resultat vi får fram, och hoppas att flera av dessa ska kunna utmynna i nya preventiva livsmedelskoncept på marknaden inom en snar framtid. Effekter på minnesfunktioner är en bonus, och när vi är lyckosamma i att dämpa riskfaktorer för det metabola syndromets sjukdomar, så ser vi också ofta gynnsamma effekter på kognitiva funktioner, säger Inger Björck.

För att möjliggöra framtida forskningsresultat vid AFC krävs omfattande kliniska studier, vilket inte är möjligt med de förutsättningar som finns i dag. För att kunna genomföra större studier med fler människor behöver forskargrupperna tillgång till större och mer ändamålsenliga lokaler. Flytten till Medicon Village skapar förutsättningar att genomföra och delta i internationella studier, att kunna göra analyser på plats och att samla forskargruppernas verksamhet.

– Triple Health AFC är en viktig pusselbit i vårt koncept – att jobba med prevention. På Medicon Village fokuserar vi på det vi kallar ”hela människan”, det vill säga allt från förebyggande livsstil till diagnostik, vård och behandling. Nu får vi en tung aktör inom prevention – det är forskning i världsklass vi får hit, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Avsiktsförklaringen skrivs i dag på av Mats Paulsson från Mats Paulssons stiftelse, rektor Per Eriksson vid Lunds universitet samt Mats Leifland, Medicon Village.

För mer information kontakta:

Inger Björck, professor i livsmedelsrelaterad nutrition och centrumföreståndare för AFC
046-222 97 38 (vidarekopplas till mobil), Inger.Bjorck@appliednutrition.lth.se

Eva Wiberg, prorektor Lunds universitet
Tel: 0702-06 48 20,
eva.wiberg@rektor.lu.se

Mats Leifland, VD Medicon Village
0733-37 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se

Jonas Andersson
Pressekreterare
Lunds universitet
Kommunikationsavdelningen
046-2227017, 0727-385858
jonas.andersson@rektor.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar