Potempa och Krieg - nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Professor Jan Potempa, Polen samt USA, och professor Thomas Krieg, Tyskland, har utsetts till medicine hedersdoktorer vid Lunds universitet. Till hedersdoktorer utses personer som på avgörande sätt främjat verksamheten vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Jan Potempa (född 1955), är professor i biokemi och mikrobiologi vid Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polen och University of Louisville, USA. Professor Potempas arbete är inriktat på olika bakteriella sjukdomar och dess bakomliggande mekanismer. Hans forskning har haft stor betydelse för förståelse för bakteriers överlevnadsmekanismer och inverkan på människans immunförsvar.

- Bakteriella infektioner är ett stort hälsoproblem i världen. Inte sällan har de negativa, ibland livslånga effekter vid sidan av ursprungsinfektionen och kan vara livshotande. Professor Potempas forskning kring bakteriers mekanismer är därför stor betydelse för utveckling av nya behandlingar. Han besitter en imponerande kompetens inom proteinkemi och jag är mycket glad att han accepterat hedersdoktoratet vid Lunds universitet, säger Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi.

- Professor Potempa är ofantligt kunnig om bakteriella enzymers funktion och reglering. Han har under 20 års tid bidragit mycket generöst med sin kunskap i flertalet samarbeten med forskarkollegor vid Lunds universitet och katalyserar ständigt nya viktiga samarbeten genom sina rikliga internationella forskningskontakter. Han har även bidragit till att vi kunnat etablera ett stort studentutbyte mellan Lunds universitet och Jagiellonska universitet, säger Magnus Abrahamson, docent i klinisk kemi.

Thomas Krieg (född 1949), är en av världens ledande dermatologer, verksam som professor och klinikchef vid universitetet och universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, där han bedriver både grundvetenskaplig och patientnära forskning i frontlinjen.

Professor Krieg har i över 30 år bedrivit banbrytande forskning kring fibros och fibroblastfunktion, bland annat betydelsen av ytreceptorer och mekaniska faktorer för fibroblasternas funktion. Sedan tidigt 80-tal har hans högkvalitativa arbete haft stor betydelse för forskningsutvecklingen kring systemisk skleros i Lund, en sjukdom som drabbar många av kroppens organ och ännu, trots alla framsteg, saknar effektiv behandling.

Under en lång följd av år har Thomas Krieg verkat aktivt för stimulera samarbeten kring såväl forskning som studentutbyten mellan Lunds universitet och universitetet i Köln.

Thomas Krieg är den sammanhållande länken och katalysatorn för ett nu aktuellt fyraårigt projekt där forskare i Paris, London och Lund tillsammans studerar molekylära och genetiska markörer av betydelse för uppkomst och utveckling av systemisk skleros.

- Krieg har på ett betydande sätt bidragit till att stimulera interaktioner mellan våra båda universitet. Han har också delat med sig av sina erfarenheter från ledande roller som dekan och vicerektor i Köln till Medicinska fakulteten som tidigare medlem av vår Scientific Advisory Board, säger Dick Heinegård, professor i medicinsk och fysiologisk kemi.

Kontakt:

Anna Blom, tel: 040-338233, mobil: 0704 150682, Magnus Abrahamson, tel: 046-173445, Dick Heinegård, tel: 046-2228571, mobil: 0708-228570

Katrin Ståhl Medicinska fakulteten Lunds universitet katrin.stahl@med.lu.se 046-222 01 31

 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera