Pressinbjudan: Flexible Energy / LUND ENERGY WORKSHOP 2016

Hur ska lamporna kunna förbli tända när solen inte lyser och vinden inte blåser? Hur ska Sverige klara det förnybara energisystemet som ska vara uppnått till år 2040? Och vad behöver vi forska kring under de tio kommande åren?

Det är frågor som ska besvaras under seminariet Flexible Energy som hålls den 20 oktober i Lund.

– Det kommer att bli spännande samtal, bland annat om vilka lärdomar vi kan dra från Danmark där vindkraftsandelen är större. Intressant för många blir nog också att höra om ståltillverkning från väte och om elektriska vägar, säger Max Åhman som är docent i miljö- och energisystem och en av arrangörerna.

Genom Parisavtalet har omställningen till ett energisystem utan utsläpp av växthusgaser fått global acceptans. I Sverige har omställningen pågått en tid, men med det nya målet om ett klimatneutralt energisystem år 2045 kommer utvecklingen att skyndas på.

Eftersom det framtida energisystemet i huvudsak kommer att vara baserat på förnybara källor, där möjligheten att producera energi varierar med tillgången till sol och vind, ställs höga krav på samarbete mellan sektorer och flexibilitet inom kraftnätet, resonerar arrangörerna av torsdagens seminarium.

– Under workshopen kommer vi att diskutera och låta arbetsgrupper ta fram slutsatser kring vad som behöver göras inom akademi och näringsliv för att uppnå en flexibel energimarknad, säger Martin Tunér, docent i förbränningsmotorer.

Seminariet kräver anmälan och är redan fullsatt – men medier välkomnas att lyssna och ta del av arbetsgruppernas ”statements” kring det hållbara energisystemet och åtgärder som måste vidtas av olika aktörer.

– Deltagarna kommer bland annat att få arbeta och dra slutsatser kring ett ämne som den fossilfria fordonsflottan. Kan Sverige bli självförsörjande på hållbar transportenergi? När och på vilket sätt ber vi också deltagarna att svara på, säger Martin Tunér.

En annan fråga som deltagarna får ta ställning till är på vilket sätt Lunds universitet, Öresundsregionen och Sverige skulle kunna gå före i arbetet som följer efter Parisöverenskommelsen.

– Vilka unika, lokala förutsättningar har vi, hur skulle vi kunna bidra till global framgång? Det är en fråga jag ser fram emot att få svar på, säger Martin Tunér.

Tid: 20 oktober kl 9.00—16.15

Plats: Palaestra, Lundagård, Lund

Kontakt

Martin Tunér, docent i förbränningsmotorer, LTH. E-post: martin.tuner@energy.lth.se, Telefon: +46 46 222 40 50, Mobiltelefon: +46 73 152 15 21

Max Åhman, docent i miljö- och energisystem, LTH. E-post: max.ahman@miljo.lth.se, Telefon: +46 46 222 95 43

Tiina Meri, vik pressansvarig vid Lunds Tekniska Högskola, tel 046-222 07 69, tiina.meri@kansli.lth.se

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera