Pressinbjudan: Havet vid Falsterbohalvön undersöks av Havsresan

Lunds universitets återkommande satsning Havsresan samlar organisationer, myndigheter och personer som på olika sätt jobbar med havet. Evenemanget sker i två omgångar; vid en fältvecka i början av juni och en mer publik turistvecka i mitten juli. I år äger de flesta evenemang rum på Falsterbohalvön.

Programmet är inte spikat ännu, men redan nu står klart att 1900-talets världskrig blir ett tema. Ute till havs finns vrak med historiskt intresse men också minor och ammunition som behöver oskaddliggöras. Under förra Havsresan hittade man ett störtat brittiskt bombplan, av typen Halifax, från andra världskriget.

– Med hjälp av Försvarsmakten hoppas vi kunna få mer information om detta vrak, berättar Kjell Andersson som jämte kollegan Peter Jonsson varit drivande i arrangemanget sedan starten 1990.

Medarrangörer i år är Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Marinen och Malmö stad. För det praktiska genomförandet står värdorganisationen SKHC, Skånes Kust- och Havscenter, en ideell förening som engagerar sig i frågor som rör Skånes maritima kulturhistoria, arkeologi, biologi, geologi och sociologi. Att Falsterbokanalen ”fyller” 70 år är en av anledningarna till Falsterbonäset blir årets geografiska hemvist.

Ytterligare axplock från årets Havsresa:

  • Marinen planerar en minröjningsoperation mellan Falsterborev och Trelleborg för att oskadliggöra historiska minor och granater. Förhoppningsvis passar Marinen på att stödja Havsresan med att klassificera andra föremål man kan tänkas stöta på, t ex vrak. Dessa kan senare identifieras på förfrågan. Den 2 juni håller man en informationsdag.
  • Sjöfartverket kommer att leta efter vrak, kartera försvarslinjer från vikingatiden och geologiska formationer och eventuellt medeltidsfartyg.
  • En moränås från istiden ligger utanför Falsterbo. Den ska fotograferas för att monteras ihop till en enda bild. På land är det svårt att hitta sådana här orörda formationer och den är därför av geologiskt intresse.
  • Gamla försvarslinjer från sen vikingatid i Foteviken (stolpar i botten för att hindra främmande fartyg) kommer att åldersbestämmas av geologiforskare.
  • Deltagarna kommer fortsätta att leta efter ett historiskt intressant tyskt plan, en Focke Wulf, som störtade 1945.
  • Kustbevakningen håller en utbildning i lagar och förordningar som skyddar våra marina fornlämningar, bland annat med föreläsare från Sjöhistoriska museet. De kommer även ha ett fartyg varifrån ett sonarteam ska träna på att söka efter föremål på havets botten samt med två dykteam som skall utföra dykövningar.

Enligt arrangörerna Kjell Andersson och Peter Jonsson, Lunds Tekniska Högskola, är slutmålet med Havsresan att öka havets status.

– Om man värderar havet och allt det ger oss, ökar också viljan att förvalta det väl i framtiden. Vi fokuserar gärna på problem, men vi måste också visa på den oerhörda nytta vi har av havet och havets resurser.

På köpet ser man nya möjligheter för ökat samarbete.

– Fler organisationer skulle ha vinning av att samarbeta mer. På Havsresan skapar vi kontakter mellan deltagarna som de kan använda även när projektet är avslutat.

För mer information, besök www.havsresan.se eller kontakta Kjell Andersson, forskningsingenjör, Teknisk geologi Lunds Tekniska Högskola, 046-222 73 71, 070-491 2484 070-649 2333, Kjell.Andersson@tg.lth.se, eller Peter Jonsson, universitetsadjunkt, Teknisk geologi, 046-222 49 58, Peter.Jonsson@tg.lth.se

 

 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera