Pressinbjudan: Hur påverkar den nya bolagsskatten Sverige och svenska företag?

I Sverige har regeringen nu ett nytt förslag för bolagsbeskattning på remiss. Den 4 september besöker en av dess upphovsmän, Sven-Olof Lodin, Lund där forskare och experter på området kommer att debattera det nya förslaget.

Remisstiden för regeringens nya förslag för bolagsbeskattning, ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet”, går ut i höst och innebär en av de största förändringarna av skattesystemet sedan 90-talet. På torsdag den 4 september besöker en av dess upphovsmän, Sven-Olof Lodin, Lund där experter på området kommer att debattera det nya förslaget hur det påverkar olika branscher och företag samt Sveriges konkurrenskraft. Press och media är välkomna och kan ställa frågor under och efter programmet.

Tid och plats: Kl. 16.30 den 4 september i Pufendorfsalen på Juridicum, Lilla gråbrödersgatan 4, Lund.

Många länder i världen ser idag över sina skattesystem eftersom nuvarande system gör det möjligt för företag att kringgå stora delar av bolagsbeskattningen med hjälp av aggressiv skatteplanering. En rad fall har uppmärksammats i media där jättar som Starbucks och Google lyckats planera bort större delen av bolagsskatten.

Det nya förslaget skulle innebära den största förändringen av skattesystemet sedan århundradets skattereform i början av 90-talet. Det nya förslaget har beskrivits som enkelt, djärvt och världsunikt och syftar till att täppa till kryphålen och göra beskattningen av bolag effektivare, rättvisare och mer tillväxtvänlig.

Seminariet arrangeras av Lunds skatteakademi - ett samarbete mellan forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Juridiska Fakulteten.

Kontakt och anmälan till seminariet

Axel Hilling, docent i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tel. 076-855 21 00

E-post: axel.hilling@har.lu.se

Bakgrund/Regeringens pressmeddelande

Företagsskattekommittén överlämnade den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet " till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag. Kommitténs förslag består av två delar.

I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver får inga avdrag för finansiella kostnader göras. Förslaget innebär således ett slopat avdrag för negativa finansnetton.

I den andra delen införs ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader - ett s.k. finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat. Finansieringsavdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte och är för företagen ekonomiskt likställt med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.

Kommittén har föreslagit att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar