Pressinbjudan: Universitetet håller en heldag om lärande

Vilken roll spelar lärarens röst för elevens inlärning? Vad är lätt och vad är svårt när man lär sig skriva? Vad avslöjar gester om språkinlärning? Dessa och många fler frågor kommer att besvaras när Lunds universitet den 7 mars konfererar på temat Tänka, språka och lära i tid. Pressen är välkommen att delta i hela eller delar av arrangemanget.

När Vetenskapsrådet delade ut de strategiska Linnéanslagen år 2008 fick Lunds universitet bland annat pengar till att forska om kognition, kommunikation och lärande. Nu presenteras delar av de resultat som forskningsmiljön hittills fått fram. Mellan klockan 10 och 17 kommer forskare från kognitionsvetenskap, psykologi, lingvistik, logopedi och neurofysiologi att hålla populärvetenskapliga föredrag med den gemensamma nämnaren lärande och frågan om ”timing” när vi kommunicerar och lär. Klockan 16 hålls panelsamtal om vilken forskning som förbättrar lärande.

Vad: Populärvetenskapliga föreläsningar och panelsamtal om lärande. Se programmet.
När: Torsdagen den 7 mars kl 10 – 17
Var: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

Övrigt: I samband med att Linnémiljön CCL (Thinking in Time – Cognition, Communication and Learning) presenterar sina forskningsrön om lärande så anordnar Lunds universitets debattforum, Debatt i Lund: Plugg eller lust – hur får vi fart på lärandet? Från CCL deltar kognitionsprofessor Peter Gärdenfors. Övriga panelister är professorn i spanska och skoldebattören Inger Enkvist. Tina Acketoft, folkpartiets gruppledare i Utbildningsutskottet samt Ulrika Ryan, prisbelönt grundskolelärare. Debatt i Lund anordnas kl 20 på Café Athen, AF-borgen. Läs mer på www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/debatt-i-lund/plugg-eller-lust-hur-far-vi-fart-pa-larandet

För mer information tala med:
Ingela Byström, projektledare vid Linnémiljön CCL, 046-222 75 77/ 222 30 28
Ulrika Oredsson, pressansvarig, 0701-47 27 40

Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa problem och globala utmaningar och verkar för att kunskapen och innovationerna kommer samhället tillgodo. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Våra 47.000 studenter och 6.800 anställda verkar i Lund, Helsingborg och Malmö. Omsättningen är cirka 6,5 miljarder, varav två tredjedelar inom forskning och en tredjedel inom utbildning.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera