Pressinbjudan: Världens ögon på aggressiv cancersjukdom

Varje år får omkring 900 personer i Sverige diagnosen cancer i bukspottkörteln, pankreascancer. Symptomen uppträder oftast sent i sjukdomsförloppet och i de allra flesta fall har cancern då redan hunnit sprida sig till andra organ i kroppen. Fredagen den 13 november arrangeras ”2015 World Pancreatic Cancer Day” i Lund och på många andra orter runt om i världen.

Journalister är välkomna att närvara vid Pankreasdagen i Lund som är rubricerat ”Pankreascancer - idag och imorgon”. Under förmiddagen träffas forskare och experter för att diskutera de senaste rönen. Under eftermiddagen är allmänheten inbjuden till föreläsning samt samtal med patientföreningen PALEMA.

I dag dör fler patienter av cancer i bukspottkörteln, jämfört med exempelvis bröstcancer.

– Det är en mörk diagnos, men den forskning som pågår om sjukdomen idag gör att vi ändå kan skönja en ljusstrimma i tunneln, en förhoppning om tidigare diagnos, en mer målriktad behandling och på längre sikt bättre läkemedel, säger Roland Andersson, professor vid Lunds universitet och överläkare och specialist på cancersjukdomen vid Skånes universitetssjukhus.

Syftet med pankreascancerdagen i Lund är att samla experter inom kirurgi, onkologi, radiologi och patologi för att diskutera de senaste rönen om den aggressiva cancerformen.

– Det finns ett ständigt behov mellan kollegor att utbyta erfarenheter och uppdateras på det allra senaste om diagnosen; var vi står idag och vad vi tror om framtiden. Dessutom bjuder vi på eftermiddagen in allmänheten för att berätta om hur långt vi nått i den kliniska behandlingen och om hur forskningen går framåt och vad vi hoppas av framtiden.

Allmänheten ges också möjlighet att lyssna på patientföreningen PALEMA:s representanter. Dessutom kommer en patient att medverka.

– Det här är ingen ”kul” diagnos, men det är viktigt att gemene man får veta var vi står idag, säger Roland Andersson, vars egen forskargrupp, liksom andra forskare, lägger mycket tid på att ta fram ett verktyg för tidig diagnostik av cancer i bukspottkörteln.

– Vi har identifierat tre biomarkörer som verkar kunna avslöja vilka patienter som har en ”tidig” cancer i bukspottkörteln. Med hjälp av ett enkelt blodprov har vi i framtiden också förhoppningar om att kunna avgöra vilka tumörer som går att operera och vilka som inte går att ta bort, d.v.s. som förstärkning till dagens radiologiska undersökningar. Studien är gjord på blod från cancersjuka patienter och friska personer. Nu planerar vi för större studier för vidare utvärdering och som förhoppningsvis leder till tidigare diagnos. Samtidigt pågår studier på cancervävnad för att identifiera nya biomarkörer för riktad behandling.

Tid: forskarmöte kl 09.30-14.00, föreläsning/möte för allmänheten kl 14.00-15.30
Plats: föreläsningssal 1, C-blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

Program

För frågor/intervjuer kontakta:
Professor Roland Andersson, 046-17 23 59, 070-663 23 46, roland.andersson@med.lu.se

--------------------------------------

Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet: Katrin Ståhl, 046-222 0131, 0725-279797, katrin.stahl@med.lu.se


Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera