Pressträff: Bostad först – vad hände sen?

Det har nu gått drygt två år sedan Lunds universitets hemlöshetsforskare med rektor Per Eriksson i spetsen lanserade en ny metod för att bekämpa hemlöshet. Intresset var stort. Men endast två kommuner – Stockholm och Helsingborg – som började med mindre försöksverksameter 2010, har någon längre erfarenhet av metoden. Under tiden fortsätter hemlösheten i Sverige att öka. Hur har det gått i de två pilotkommunerna? Och hur planerar regeringen att gå vidare med hemlöshetsfrågan? Dessa frågor besvaras i nästa vecka då Lunds universitet håller en nationell konferens om hemlöshet.

Den 30 mars håller Lunds universitet en stor hemlöshetskonferens med över 300 deltagare. Rubriken är ”Bostad först – vad hände sedan?” Medverkar gör bland andra regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur samt representanter från de svenska kommuner som tagit till sig lundaforskarnas metod.

Bostad först heter metoden som lanserades av lundaforskare i november 2009. Den går i korthet ut på att den hemlöse först och främst måste få ett tryggt, eget boende. Därefter kan socialtjänsten sätta in det åtgärdspaket som behövs för att komma tillrätta med de problem som omgärdar hemlöshet. Metoden prövas med mycket goda resultat på andra håll i världen. Intresset bland svenska socialförvaltningar är stort men stötestenarna är många. Det räcker inte med eldsjälar och forskare för att lägga om färdriktningen i svensk hemlöshetspolitik. Det krävs samordning och ett större ansvar från regering, riksdag, bostadsmarknadens parter och kommunerna.

Pressen inbjuds till konferens och särskild pressträff med regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur, hemlöshetsforskare, rektor Per Eriksson samt representanter från pilotkommunerna Helsingborg och Stockholm.

Vad: Pressträff och konferens

Var: Pressträff på rektors kontor, Universitetshuset, Paradisgatan 2, Lund.

Konferens: universitetsaulan

När: 30 mars kl 10.15–16.30. Pressträffen äger rum klockan 12.00–12.30

Medverkande pressträff: Regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur, hemlöshetsforskare Hans Swärd, rektor Per Eriksson samt representanter från pilotkommunerna Helsingborg och Stockholm.

Se programmet för konferensen på http://www.soch.lu.se/o.o.i.s/30214

För merinformation tala med:

Ulrika Oredsson, pressansvarig 0701-47 27 40

Hans Swärd/Marcus Knutagård, hemlöshetsforskare och konferensanordnare 046-222 94 15, 046-222 93 84.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera