Prorektors utlandsresor följer Lunds universitets regler för tjänsteresor

Internrevisionen vid Lunds universitet har genomlyst prorektor Eva Wibergs utlandsresor under åren 2015- 2016 för att se hur de överensstämmer med universitetets resepolicy. Detta på uppdrag av Universitetsstyrelsen.

Prorektor Eva Wiberg är bl.a ansvarig för internationaliseringsarbetet vid Lunds universitet och har också varit ordförande i det globala universitetsnätverket U21. Prorektorn har därför rest mycket och ofta långt i tjänsten.

Internrevisionen har tittat på Wibergs inom- och utomeuropeiska resor med flyg under 2015-2016 samt hennes taxiresor. Internrevisionens bedömning är att prorektors utlandsresor i tjänsten under åren 2015-2016 står i överensstämmelse med universitetets regler för tjänsteresor. Internrevisionen har även översiktligt tittat på inom- och utomeuropeiska resor och taxiresor som den övriga universitetsledningen, samt dekanerna, har gjort under samma period. Även attestrutiner har genomlysts. Internrevisionens bedömning är att även dessa personers resande följer universitetets resepolicy.

Lunds universitets resepolicy är daterad 1997 och internrevisionen påpekar att den behöver uppdateras för att öka tydligheten och underlätta framtida bedömningar. Frågor om t.ex miljö, arbetsmiljö och säkerhet bör beaktas i en uppdaterad policy. Dagens resepolicy är också otydlig, menar revisionen, vad gäller vilka överväganden som ska göras när man väljer resesätt eller hur man ska avväga tid, kostnad och effektivitet. Internrevisionen anser också att attestrutinerna avseende personerna i ledningen bör ses över så att man undviker så långt som möjligt att en underordnad attesterar en överordnads resor.

Internrevisionen föreslår också att universitetet funderar på att införa en rutin där styrelsens ordförande i efterhand granskar ett antal av rektors och eventuellt övriga i ledningens kostnader.

Kontakter:

Pressansvarig Anna Johansson, anna.johansson@kommunikation.lu.se, 0709-525251(för utlämnande av handling)

Frågor om Lunds universitets resepolicy: Susanne Kristensson, förvaltningschef, Lunds universitet, tel: 046-222 70 02, susanne.kristensson@rektor.lu.se

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera