Psykologiforskning: Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans med engagerade vuxna.

Utvecklingspsykolog Elia Psouni har tillsammans med kollegor studerat barns inlevelseförmåga att kunna förstå andra människors perspektiv. Barn i tre- fyraårsåldern har fått förutse vad som kommer att hända i en illustrerad berättelse som avbryts plötsligt, och om denna förmåga påverkas om de tar del av berättelsen ensamma, i sällskap med en vuxen som är upptagen med annat eller med en vuxen som är engagerad tillsammans med barnet.

I två experiment fick barn se en film, som forskarna utvecklade, om lille Maxi vars pappa flyttar hans favoritleksak (ett flygplan) medan Maxi är ute och leker. När Maxi sedan ska hämta sitt flygplan ”fastnar” filmen och experimentledaren frågar barnet vart hen tror att Maxi kommer att leta – där flygplanet finns eller där han lämnade det innan han gick ut. I ett tredje experiment utvecklade forskarna en bilderbok med samma berättelse och illustrationer, där den sista sida var utriven. 

I de flesta fall brukar barn yngre än fyra år svara att Maxi kommer att leta där flygplanet faktiskt ligger, trots att Maxi inte har någon möjlighet att veta att någon har flyttat det från det ursprungliga stället. Dock var barnen som tog del av berättelsen tillsammans med en engagerad vuxen mycket bättre på att förutse vad som skulle hända.

– Barnen svarade oftare rätt, att Maxi skulle leta efter flygplanet där han faktiskt lämnade det. Och detta berodde inte på att barnet mindes berättelsen i sin helhet bättre, utan det visar sig att de i större utsträckning uppmärksammade just att pappa flyttade leksaken när Maxi inte var där, säger Elia Psouni. 

Sedan tidigare visste forskarna att barn redan i tvåårsåldern genom sina spontana handlingar visar viss förståelse för en annan persons perspektiv, till exempel när små barn luras, eller hjälper andra att leta efter saker. Om de däremot ska beskriva hur de tänker för någon annan så blir det fel. Lundaforskarnas studier visar nu att barn kan sätta sig in i och resonera kring andras perspektiv tidigare än man trott. 

– Små barns tidiga förståelse av perspektiv verkar alltså kräva att de kan ”dela perspektiv” med någon annan – fokusera på samma information samtidigt, säger Elia Psouni.

Intressant nog visade studierna att barn lika ofta svarade fel när de hade tagit del av berättelsen ensamma, jämfört med när en vuxen var närvarande men oengagerad. 

–Att vara i samma rum som barnet räcker inte. Det är den vuxnas aktiva engagemang tillsammans med barnet som gör skillnad, säger Elia Psouni.

I en ny studie studerar nu forskarna i fall barn tittar på bilderna på ett särskilt sätt när de tittar tillsammans med någon annan. Samtidigt finns funderingar om att de nyutvecklade metoderna skulle kunna användas i praktiken, t ex inom förskolan. 

– Det här grundläggande perspektivtagandeförmågan såsom i berättelsen om Maxi utgör en av runderna för såväl bredare social kompetens som kritiskt tänkande. Att förstärka våra ungdomar i båda dessa avseenden känns högst aktuellt i dagens läge, säger Elia Psouni.

Filmen om Maxi utvecklades av Elia Psouni, Andreas Falck, Lisa Boström, och Martin Persson. Minnet för Maxi testet utvecklades av Lisa Sidén, Maria Wallin, och
Elia Psouni. 

Kontakt: Elia Psouni, Institutionen för psykologi, Lunds universitet
elia.psouni@psy.lu.se
046-222 85 03

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera