Rektorsvalet vid LTH klart

Viktor Öwall har blivit vald till ny rektor för LTH och Annika Mårtensson har blivit omvald som prorektor. Det står klart när nu rösterna är räknade i valet som genomförts bland de anställda på Lunds Tekniska Högskola. Till ny styrelseordförande för LTH, efter Michael Treschow, föreslås Charlotta Falvin. Valresultatet skicka nu till Lunds universitets rektor Per Eriksson för beslut.

Mellan den 16 och 19 september hölls val till ny rektor, prorektor samt fakultetsstyrelse på Lunds Tekniska Högskola, och de anställda på LTH har gått efter valberedningens förslag och valt Viktor Öwall, professor vid Elektro- och informationsteknik, till rektor för perioden 2015-2017. Nuvarande prodekanen Annika Mårtensson, professor vid Bygg- och miljöteknologi har omvalts. 2015 får LTH också en ny styrelseordförande och valberedningens förslag är styrelseproffset Charlotte Falvin. Som näringslivsrepresentanter i styrelsen föreslås Sven Landelius, styrelseordförande för ESS, samt Jerry Bengtsson, VD för Tetra Pak. Dessa styrelseposter har inte varit föremål för val, utan utses av Lunds universitets rektor. Övriga nio styrelseposter har däremot valts i samband med rektors- och prorektorsvalet.

Lärarrepresentanter, LTHs styrelse
Aylin Ahadi, universitetslektor vid institutionen för Maskinteknologi
Maria Johansson, professor vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö
Stefan Kröll, professor vid fysiska institutionen
Anne Landin, professor vid institutionen för Byggvetenskaper
Thomas Laurell, professor vid institutionen för Biomedicinsk teknik
Marilyn Rayner, universitetslektor vid institutionen för livsmedelsteknik
Peter Rådström, professor vid Kemiska institutionen – Omval
Övriga anställda, LTHs styrelse
Johan Hugosson, programplanerare vid LTHs kansli
Marianne Olsson, ekonom vid institutionen för Immunteknologi
Valresultatet är ett förslag som överlämnas till Lunds universitets rektor Per Eriksson för beslut.

Kontakt:
Fredrik Palmqvist, kanslichef LTH
046-222 88 98

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar