Skånes kustkommuner träffas för att rädda sina stränder

Stigande hav och svårare stormar förväntas äta upp skånska sandstränder. För att råda bot på problemet, eller åtminstone minska skadorna, samlas experter, forskare och politiker i Malmö den måndagen 9 april. Förhoppningen är få till en tydligare ansvarsfördelning och uppnå samsyn kring vilka metoder som fungerar bäst. Journalister är också välkomna.

Enligt Hans Hanson, professor i Kustprocesser vid Lunds Tekniska Högskola och initiativtagare till seminariet, är det mycket som behöver göras för att komma till rätta med de tilltagande problemen med stranderosion och extremt högvatten:

- Till att börja med är det juridiskt extremt otydligt vem som har ansvaret, och på vilket sätt. Kommunen eller fastighetsägarna? Och på ett högre plan, vilken roll har Länsstyrelsen, Region Skåne respektive staten?  Idag trillar ansvaret mellan stolarna med följd att insatser försenas eller inte blir av, säger han.

Han menar också att en rejäl kunskapshöjning behövs i beslutande organ, inte minst på statlig nivå.

- Någon måste ta helhetsansvaret. En ny statlig myndighet skulle kunna vara en del i lösningen. Problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Medarrangörer är Kent Mårtensson, kommunalråd i Ystad:

- Många små kustkommuner upplever liksom Ystad problem med erosion. Genom att agera tillsammans har vi större möjligheter att påverka nationellt, säger han.

Talare på seminariet är bland annat Per Sörensen från Kystdirektoratet i Danmark och Ian Hodge från kustskyddsavdelningen vid Englands motsvarighet till Naturvårdsverket, som berättar om hur de arbetar och organiserar kustarbetet. Professor Hans Hanson och doktoranden Caroline Fredriksson kommer att prata om hur klimatförändringar påverkar stränderna, teknisk-ekonomiska mekanismer och om vikten av havsplanering med en nationell strategi.

Bland deltagarna finns ca 35 politiker från Skånes kustkommuner och experter inom området kustskydd. Efteråt finns möjlighet för journalister att prata med talare och deltagare.

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1, Sal Stortorget
Tid: 9 april 8.30-12.40

Arrangörer:
Hans Hanson, Professor vid Lunds Tekniska Högskola
Caroline Fredriksson, Doktorand vid Lunds Tekniska Högskola
Lars-Ingvar Ljungman, F.d. kommunalråd i Vellinge och ordförande för Skånemoderaterna
Kent Mårtensson, Kommunalråd i Ystad och ordförande i Kommunförbundet Skåne

Mer information, Hans Hanson, hans.hanson@tvrl.lth.se, 0705-128311, Kent Mårtensson, kent.martensson@ystad.se, 0709-47 71 11, Caroline Fredriksson, caroline.fredriksson@tvrl.lth.se, 073-575 33 42

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar