Skogen – välskött eller misskött?

Den 27 april kommer en ny antologi från Lunds universitet om hur tvärvetenskaplig forskning kan bidra till att utveckla en hållbar relation mellan skogen och människan. Vad betyder skogen för oss? Håller vi på att förstöra våra skogar? Och vad kan vi göra för att nå en hållbar relation mellan människan och skogen?

Skog som anses välskött ur ett perspektiv, anses misskött ur ett annat. Debatten sker i skilda kanaler vilket gör det svårt att bana väg mot ett hållbart skogsbruk. För att nå dit måste en rad dilemman lyftas fram och diskuteras i samverkan mellan skogsbolag, skogsindustriföretag, beslutsfattare, universitet och allmänhet, med flera.

I antologin Forests and Mankind diskuterar tjugo skribenter, med vitt skilda bakgrunder, relationen mellan människa och skog ur många olika perspektiv – biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala.

Några frågor och teman som antologin belyser är exempelvis:
- Utmaningar i ett förändrat klimat.
- Skog i stället för olja?
- Bygga med trä – är det bra?
- Giriga skogsbolag och idealistiska trädkramare.
- Kan skogen användas för allt det vi behöver?
- Klimatfördelar som en affärsstrategi.

Antologin presenteras närmare vid ett boksläpp med mingel, föredrag och diskussioner om skogens roll i ett hållbart samhälle. Välkomna till Pufendorfinstitutet den 27 april 2015 kl 16.00 Adress: Biskopsgatan 3, Lund.

Frågor om antologin och boksläppet den 27 april kan ställas till: Eva.Persson@pi.lu.se

Antologin "Forests and Mankind" har skrivits inom projektet "Sustainable Forestry" vid Pufendorfinstitutet – som också ger ut boken. Pufendorfinstitutet är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut med målsättning att vara en kreativ mötesplats, en "inkubator" för nya idéer och en språngbräda för nya forskningssatsningar. Läs mer på hemsidan http://www.pi.lu.se/

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera