Sommarens ABC

2009 års sommarexpertlista från Lunds universitet

Alger, algblomning Limnolog Karin Rengefors är specialist på alger och algblomning i sötvatten, Karin.Rengefors()limnol.lu.se, 046-222 84 27, samt Per Carlsson (saltvatten), 042- 35 65 64, Per.Carlsson()marinbio.hbg.lu.se Alkohol: Mats Berglund, professor i klinisk alkoholforskning, tel 040-331002, mats.berglund()med.lu.se Kent Johnsson som hållit kurser om alkoholbruk, 040-331937, 0702-92 77 70, kent.johnsson()med.lu.se Martin Stafström forskar om ungdomars alkohol- och drogvanor och om förebyggande åtgärder. 040-391412, 0703-77 63 03 och Martin.Stafstrom()med.lu.se Bikinibrudar på reklampelare Konstvetare Linda Fagerström kan svara på frågor som rör sexualiseringen av det offentliga rummet och reklambilder ur ett genusperspektiv. (Även andra offentliga utsmyckningar och offentlig konst) linda.fagerstrom()me.com, 073-98 19 690 Borrningarna efter geotermi, tunnlar i Hallandsåsen och Citytunneln: Per-Gunnar Alm, teknisk geologi, 046–222 89 92. Per-Gunnar.Alm()tg.lth.se Bjelm, Leif professor, teknisk geologi 046-2228983, mailto:Leif.Bjelm()tg.lth.se Geolog Lena Adrielsson studerar jordskred, rasrisker, vägbyggen, tunnelprojekt mm, Mejl: Lena.Adrielsson()geol.lu.se och tel:046-222 44 83 Bränder och andra risker i det moderna samhället: Göran Holmstedt, professor i brandteknik, 046-222 48 82, bostad: 046-15 26 29 Goran.Holmstedt()brand.lth.se Sven Erik Magnusson, professor e m i brandteknik, 046–222 73 66, bostad: 046-14 79 45. Kurt Petersen, professor i risk- och säkerhetshantering. Arbetar med riktlinjer för kommuners krisbedömningar och agerande vid olika katastrofer där ex räddningstjänst, elbolag medverkar. Tel: 046-2224259, Mobil arbete: 0045-61461970, Kurt.Petersen()brand.lth.se Djur och växter Professor emeritus Sam Erlinge är zooekolog och kunnig om vilda däggdjur. Tel: 046-2229324, Sam.Erlinge()zooekol.lu.se, Ett annat namn inom zooekologin är Lars Råberg, 046-222 37 66, Lars.Raberg()zooekol.lu.se MarieWiden, föreståndare för Botaniska trädgården, Tel: 046-2227734, Marie.Widen()botan.lu.se , Växtekolog Björn Widén, Tel: 046-2228976, mejl Bjorn.Widen()ekol.lu.se Växtekologen Torbjörn Tyler har bland annat inventerat den skånska floran, 046- 222 89 78, Torbjorn.Tyler()ekol.lu.se Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar Hans Hanson, professor i vattenresurslära: Tel: 046-222 89 87, mobil: 0705–12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411 – 12821, E-post: Hans.Hanson()tvrl.lth.se Lena Adrielsson, universitetslektor vid geologiska institutionen, har kunskap om hur vattenströmmar påverkar landskapet längs kusterna, tel 046-222 44 83, Lena.Adrielsson()geol.lu.se Familjeförhållanden Kjell Hansson, professor i socialt arbete studerar hur familjer fungerar eller inte fungerar, tel 046-222 94 08 och mejl Kjell.Hansson()soch.lu.se, Gunvor Andersson, professor vid Socialhögskolan har barn och familj och social barnavård som ett av sina specialområden, tel 046-222 94 09 och mejl: gunvor.andersson()soch.lu.se Farliga växter, förgiftningar etc: Olov Sterner, professor, Bioorganisk kemi, Tel: 046-222 82 13 , Mobilarbete: 070-530 66 49 , Olov.Sterner()bioorganic.lth.se Fåglar: Professor Thomas Alerstam, tel 046-222 37 85, thomas.alerstam()zooekol.lu.se, specialist på flyttfåglar och deras orientering, samt prof Jan-Åke Nilsson, tel 046-222 45 69, jan-ake.nilsson()zooekol.lu.se, om fåglars strategier. Professor Susanne Åkesson leder ett stort forskningsprojekt om såväl fåglars som andra djurs flyttförmåga, tel 046 – 222 37 05, Susanne.Akesson()zooekol.lu.se. Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet, tel 046-222 49 68, Ake.Lindstrom()zooekol.lu.se Fästingar: Specialister på borrelia, Katharina Ornstein, Katharina.Ornstein()med.lu.se, 0451-298752, 0768-870052 Johan Berglund, Johan.Berglund()med.lu.se, 0454-840 40, 0708-44 74 94. Biologen och intendenten på Zoologiska museet, Lars Lundqvist kan tala om hur färstingar beter sig i naturen, Lars.Lundqvist()zool.lu.se , 046-222 93 94 Grillningens risker, kött och köttprodukter: Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, 046-222 48 21, 0733-76 95 51, Bostad: 046-14 17 10 Epost: Eva.Tornberg()livstek.lth.se Grill och matos – ultrafina partiklar i luften Mats Bohgard, professor i aerosolteknologi, 046-222 80 16, Mats.Bohgard()design.lth.se Erik Swietlicki, professor i Kärnfysik, 046-222 96 80, Erik.Swietlicki()nuclear.lu.se Havsfrågor och marin mätteknik: Peter Jonsson, universitetsadjunkt i Teknisk geologi, 046- 222 49 58, 070-64923 33, Peter.Jonsson()tg.lth.se Även forskningsingenjör och dykare Kjell Andersson. Han kan dykning, vrak, marinarkeologi och havsmiljö. Mejl Kjell.Andersson()tg.lth.se och tel 046-222 73 71 Daniel Conley, gästprofessor och biogeokemist vid geologiska institutionen, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, tel 046 – 222 04 49, Daniel.Conley()geol.lu.se Per Carlsson, universitetslektor i marinbiologi, tel 042-35 65 64, Per.Carlsson()marinbio.hbg.lu.se Idrott: Anita Dahlgren, anita.dahlgren()soc.lu.se, forskar om flickor o idrott samt idrott o hälsa, och Pär Herbertsson, 040-33 10 00, par.herbertsson()med.lu.se, ortoped som studerar idrottsskador. Insekter: Per Douwes, universitetslektor emeritus, 046-2229582, per.douwes()cob.lu.se Lars Lundqvist, intendent på Zoologiska museet, tel 046-222 93 94, Lars.Lundqvist()zool.lu.se Jordgubbar: Cecilia Emanuelsson, 046-222 48 72 eller 0702-23 60 61, Cecilia.Emanuelsson()biokem.lu.se Klimatet: Torben Christensen, 046-222 37 43 eller 0709-56 37 43 , Torben.Christensen()nateko.lu.se, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, samt Lars Bärring, 046- 222 96 84, lars.barring()nateko.lu.se, och Anders Lindroth, 046-222 04 74, anders.lindroth()nateko.lu.se, båda från avd för naturgeografi och ekosystem Lars J Nilsson, 046-222 46 83, arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle, Lars_J.Nilsson()miljo.lth.se, Lennart Olsson, Lennart.Olsson()lucsus.lu.se, 046-222 05 11, föreståndare för LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris o klimatförändringarnas följder i Afrika. Kreativitet: Professor i psykologi, Ingegerd Carlsson, forskar om kreativitet, har bla. kunskap om kreativitet i förhållande till tidspress och stress. Tel: 046-2228764, Ingegerd.Carlsson()psychology.lu.se Kräftor, krabbor och humrar: Professor i zoologi, Eric Hallberg är marinbiolog och bland annat expert på kräftdjurs och insekters kommunikation med hjälp av luktsignaler, feromoner. Tel: 046-2224678, 042-356562 Eric.Hallberg()cob.lu.se Kulturarv Etnologen Lars-Eric Jönsson kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria och även medicinhistoria, Lars-Eric.Jonsson()etn.lu.se, +46-706-991998 Mat: professor Inger Björck, 046-222 97 38, inger.bjorck()inl.lth.se, leder ett forskningscentrum för Functional food, http://www.ffsc.lu.se/, samt Anna Burstedt, 046-222 75 60, anna.burstedt()etn.lu.se, forskar om etnisk mat, och Göran Molin, 046-222 83 27, goran.molin()livsteki.lth.se, forskar om sjukdomsframkallande bakterier i maten Musik och festivaler Jonas Bjälesjö är etnolog och har skrivit om Hultsfredsfestivalen samt allmänt om ungdom, musik, festivaler, trender o musikkultur. Jonas.Bjalesjo()etn.lu.se. Etnologen Patrik Sandgren, 046-222 36 12, Patrik.Sandgren()etn.lu.se är musikvetare och har skrivit om ramsor i såväl vaggvisor som i fotbollsfansens sång på läktarna. Natur- o miljövård: Henrik Smith är professor i zooekologi, även expert på biologisk mångfald och en av dem som byggt upp utbildningen för miljöskyddsinspektörer. Kan också tala om klimatets påverkan på mångfalden Tel: 046-222 93 79, 0709 782056 Henrik.Smith()zooekol.lu.se Ritualer Karin Salomonsson, etnolog, arbetar i projektet ”Ritualernas marknad” med moderna bröllopsbestyr. Karin finns på Campus Helsingborg, institutionen för service management Karin.Salomonsson()msm.lu.se Charlotte Hagström arbetar i samma projekt med dop och namngivning Charlotte.Hagstrom()etn.lu.se Rötmånad Ny metod att mäta bakterier i livsmedel håller på att utvecklas LTH. Tala med professor Thomas Laurell vid institutionen för elektrisk mätteknik, Tel: 046-222 75 40, Thomas.Laurell()elmat.lth.se Sex: Gisela Priebe, 046-17 44 28, 0733-72 82 89, gisela.priebe()med.lu.se , om sexuellt utsatta ungdomar och sexuell exploatering. Cecilia Kjellgren forskar om ungdomar som begår sexualbrott. Mejl Cecilia.Kjellgren()med.lu.se och tel 046-174314, 0733-135799 Kön, våld, genus; Inger Lövkrona och Gabriella Nilsson, inger.lovkrona()etn.lu.se, gabriella.nilsson()etn.lu.se Eva-Maria Fenyö, professor emerita, forskar kring HIV och HIV-vaccin. Finns tillgänglig t o m juli. eva_maria.fenyo()med.lu.se, tel: 046-173275 Hans Norrgren, docent, forskar kring HIV smittspridning och bromsmediciner. Finns tillgänglig fr o m augusti. hans.norrgren()med.lu.se, tel: 046-171337 Sjöar, gödning, försurning: Professor Lars-Anders Hansson vid ekologiska institutionen studerar bland annat vilka effekter ett varmare klimat kan få på vattenkvalitet och livet i sjöar, tel 046-222 41 69, lars-anders.hansson()limnol.lu.se. Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar. Tel 046-222 04 74, Anders.Lindroth()nateko.lu.se Solvärme, solel, energisnåla hus Björn Karlsson är professor i solenergiteknik, bjorn.karlsson()ebd.lth.se och tel 046-222 72 61, 026-821 62 eller 070-371 30 10, Maria Wall, Arkitekt och avdelningschef på Avdelningen för energi och byggnadsdesign. Tel: 046-222 96 62, bostad : 046-29 27 33, Maria.Wall()ebd.lth.se Solkrämer, solbadande, solskador Johan Westerdahl är hudläkare och kan uttala sig om sambandet mellan solbadande/solarier och malignt melanom, hur man kan skydda sig och vad solkrämer gör för nytta. Tel: 046- 17 20 40 Johan.Westerdahl()med.lu.se Bo Ljunggren är prof i dermatologi, 040-31 17 51, bo.ljunggren()med.lu.se, studerar bland annat hudcancer, åldrad hud, eksem och andra allergiska reaktioner på solljus i kombination med vissa läkemedel, och Torgil Möller, cancerläkare och forskare, 046- 17 75 60, torgil.moller()med.lu.se, melanombehandling. Sol, ljus och färger. Hur vi påverkas psykiskt Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi: Tel: 046-222 70 78, 046-222 76 04 Thorbjorn.Laike()arkitektur.lth.se Sommaren i svensk bildkonst Fred Andersson, avdelningen för konsthistoria och visuella studier, 070-55 47 908, Fred.Andersson()arthist.lu.se Språkresor Vad händer med barnets svenska när hon bor hos sin franska mormor över sommaren? Det vet Suzanne Schlyter som arbetar med tvåspråkighet och språkinlärning, suzanne.schlyter()rom.lu.se, 046- 222 88 04 Stjärnor: Professor Lennart Lindegren, Lennart.Lindegren()astro.lu.se, 046 22 27309, lektor Stig Wramdemark, 046-222 15 91, Stig.Wramdemark()astro.lu.se, o lektor Ingemar Lundström, 046-222 72 98, Ingemar.Lundstrom()astro.lu.se. Professor Arne Ardeberg tel 046 222 72 90, Arne.Ardeberg()astro.lu.se och Sofia Feltzing 046 222 72 94, Sofia.Feltzing()astro.lu.se Svamp Mykolog Sigvard Svensson, Botaniska museet Tel: 046-2224061, Sigvard.Svensson()botmus.lu.se Söderhavet Ur ett humanekologiskt perspektiv, Thomas Malm, thomas.malm()humecol.lu.se, 046-2220417 Sömn: Marianne Ors, 046-17 33 91, marianne.ors()med.lu.se Telekommunikationer, mobiltelefoni, 3G etc: Ulf Körner, professor i telekommunikationsteknik, tel: 046–222 90 07, mobil: 070–556 68 93, Epost: ulf.korner()eit.lth.se Johan M Karlsson är professor i telekommunikationsteknik. Forskar om framtidens telekomsystem där folk ska kunna göra samma saker i skogen, på båten och i stan som vid en terminal. E-post: Johan_M.Karlsson()eit.lth.se 046-222 49 14 Trafik, olyckor, hastighet, gupp och rondeller Christer Hydén, professor i trafikteknik, Tel: 046-222 91 30, Mobil: 0708-77 03 99, Christer.Hyden()tft.lth.se Träd Charlotte Hagström, charlotte.hagstrom()etn.lu.se, och Carina Sjöholm. carina.sjoholm()msm.lu.se, är etnologer och har arbetat med förhållandet mellan kultur och natur med utgångspunkt i träd. Vilka förhållanden har människor till träd och varför? Ett mer naturvetenskapligt perspektiv på träd kan ges av växtekolog Björn Widén, tel: 046-2228976, Bjorn.Widen()ekol.lu.se Turism: Erika Andersson-Cederholm, 042-35 66 09, Erika.Andersson_Cederholm()msm.lu.se, skrev sin avhandling om ryggsäcksturism och är nu intresserad av bo-på-lantgård o liknande bo-hos-turism. Åsa Thelander har bland annat skrivit en avhandling med rubriken en resa i naturen på reklamens villkor. Asa.thelander()msm.lu.se, 042-35 66 28, Mobil arbete: 0706-76 68 52 Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. stefan.gossling()msm.hbg.lu.se och 042-35 66 29 Szilvia Gyimothy studerar "nostalgiturism" det som drar besökare till engelska kuskvärdshus, italienska albergos, svenska gästgiverier och danska kroer. Szilvia.Gyimothy()msm.hbg.lu.se och 042-35 65 78. Religionssociologen Anna Davidsson-Bremborg studerar pilgrimsvandringar i Sverige, 046-222 75 69, 070-31 78 805, anna.davidsson-bremborg()teol.lu.se Litterär turism; resor i böckers och författares fotspår, etnologen Carina Sjöholm, carin.sjoholm()etn.lu.se Historisk turism i Arns m fl fotspår, Eva Queckfeldt, redaktör för Historiska institutionen frågelåda. Eva.Queckfeldt()hist.lu.se Utgrävningar Kristina Jennbert är expert på området arkeologi, dvs det praktiska arbetet med utgrävning och teoretiska frågor om hur man går till väga för att skapa bilder av människans liv från istid till nyare tid. Kristina.jennbert()ark.lu.se Lars Larsson arbetar med Uppåkraprojektet. Karl-Magnus Lenntorp leder utgrävningarna på platsen. Uppåkra var en central plats under järnåldern, med bl a ett ceremonihus med rika arkeologiska fynd. Lars.Larsson()ark.lu.se , karl-magnus.lenntorp()kulturen.com Åska, blixtar och dunder Daniel Sjöberg, Elektro- och informationsteknik, 046-222 75 11, 0709-28 93 29, Daniel.Sjoberg()eit.lth.se Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, tel 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson()nuclear.lu.se Öresundsregionen och turism Professor i etnologi, Orvar Löfgren. Om svensk-dansk identitet, svenskens syn på sommaren, turism. Har bl.a skrivit om den nya regionalismen o hur den präglar modern turismindustri: hummersafari i Bohuslän, äggakaga i Skåne: upplevelseindustrin tvingar regionerna att hålla fast vid sina gamla mönster. Tel: 046-222 04 58 Orvar.Lofgren()etn.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera