Stadsutveckling i Malmö ställs ut

Hur kan man minska de fysiska och mentala avstånden inom Malmö genom att förändra stadsmiljöns utformning? Det var uppgiften för en grupp studenter från Lunds universitets institution för arkitektur förra hösten. Studenternas förslag ställs nu ut i Stadshuset i Malmö.

Förslagen handlar om förändringar i gator och torg, byggnader och innergårdar, platser och lekplatser längs gång- och cykelstråket mellan Rosengård och Triangeln. Det gemensamma målet för förändringarna har varit att förbättra stråket så att det blir mer tillgängligt och attraktivt. – Vi har velat se till möjligheterna snarare än problemen, säger Shraddha Kapri från Indien. Att vi varit en internationell grupp med studenter från Canada, Indien, Iran, Kosovo med flera länder har ökat mångfalden bland idéerna. Varje student har åtagit sig en viss del av stråket där han eller hon kunnat föreslå någon förbättring. De 26 studenternas förslag ställs ut i Stadshusets foajé tillsammans med en öppen del för besökare, som själva kan pussla ihop en stadsmiljö med hjälp av byggstenar som föreställer t.ex. hus och parkområden. Utställningen pågår till slutet av juli. Projektet ingick i kursen "Sustainable Urban Recycling", och utformades i samarbete med stadsbyggnadskontoret i Malmö kommun. Kontaktuppgifter: Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se, 046-222 15 35,kursledare Studenter: Carley Friesen (Canada) carleyfriesen@gmail.com, 0738 242393 Shraddha Kapri (Indien) skapri@gmail.com, 0738 968161 Ashwin Karjatkar (Indien) akarjat@gmail.com, 0738 968161 Iryna Klixbull (Ukraina) syrikat@gmail.com 0045 31389101 Keivan Saberi Najafi (Iran) keivan.saberi@gmail.com 0765809481 Joelle St-Laurent (Canada) joelle.stlaurent@hotmail.com 0767128388 Jens Svefors (Sverige) ar06js0@student.lth.se 0708 323112 Mohammadmahdi Zanjanian (Iran) m.zanjanian@yahoo.com 0765 669610

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera