Svårbehandlad prostatacancer kräver nya läkemedel

Prostatacancer som blivit resistent mot hormonbehandling och som inte svarar på strålning eller cellgifter kräver nya behandlingsmetoder. Genom att angripa stamcellsliknande celler i prostatacancer arbetar forskare vid Lunds universitet med ett projekt för att utveckla nya framtida läkemedel.

Ett framgångsrikt samarbetsprojekt pågår mellan två forskargrupper, där forskare Rebecka Hellsten och professorAnders Bjartellvid Medicinska fakulteten avdelningen för Urologisk Cancerforskning, Skånes universitetssjukhus i Malmö och professor Olov Sterner och docentMartin Johanssonvid avdelningen för Organisk Kemi, Kemicentrum i Lund nyligen publicerat de senaste forskningsresultaten i den vetenskapliga onlinetidskriften PLoS ONE.

-   Prostatatumörer antas bestå endast av cirka 0.1 procents cancerstamceller, men då man om man inte lyckas utrota den delpopulationen av tumörcellerna riskerar man att tappa kontrollen och riskerar en ohämmad tillväxt av tumören. Cancerstamceller är ofta okänsliga för såväl hormonbehandling som för cellgifter och det är därför viktigt att rikta behandlingar mot alla typer av cancerceller, säger Anders Bjartell.

I tumörbiologiska analyser av prostatacancer har forskarna sett att proteinet STAT3 är aktivt i de stamcellsliknande cellerna. Forskargrupperna har i sina tidigare studier visat att naturprodukten galiellalakton påverkar STAT3 och har tillväxthämmande effekter på prostatacancer.

Genom utveckling av nya specifika STAT3-hämmare med galiellalakton som modell, hoppas forskarna på en utveckling av målriktade terapier som angriper de stamcellsliknande cancercellerna i prostatacancer och hindrar spridning och tillväxt av tumören.

Publikation
Galiellalactone Inhibits Stem Cell-Like ALDH-Positive Prostate Cancer Cells

Kontakt:
Anders Bjartell, professor och överläkare i urologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö, Tel: 040-336398, Mobil arbete: 070-5952683, Anders.Bjartell@med.lu.se

Olov Sterner, professor i organisk kemi vid Lunds universitet, Tel: 046-2228213, Mobil arbete: 070-530 6649, Olov.Sterner@organic.lu.se

 

 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera