Syskon till diabetessjuka har lägre inkomst som vuxna

Barn som drabbas av typ 1-diabetes tjänar mindre och har lägre utbildning som vuxna än sina jämnåriga kamrater. En ny studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Svenska barndiabetesregistret vid Umeå universitet visar att även syskon till diabetessjuka kan påverkas.

I en ny avhandling har Ida Lovén, doktor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, undersökt hur typ 1-diabetes påverkar en familjs ekonomi. Enligt studien får diabetessjuka lägre inkomst och utbildningsgrad som vuxna än jämnåriga kamrater. Men även syskon till den drabbade påverkas.

- Studien visar på skillnader i genomsnittsinkomst jämfört med jämnåriga på arbetsmarknaden. Löneutvecklingen för manliga syskon ser ut att påverkas nästintill i lika stor utsträckning som för dem som själva drabbas av sjukdomen, säger Ida Lovén.

Enligt studien har bröder till personer med diabetes knappt 8 procentenheter lägre inkomst än genomsnittet på arbetsmarknaden. Enligt studien har däremot de manliga syskonen en högre sannolikhet än jämnåriga kamrater att överhuvudtaget ha en inkomst.

Även tidigare studier från Lunds universitet har lyft fram att hela familjen påverkas när ett barn insjuknar i typ 1-diabetes. Den här studien har följt barn som insjuknar i diabetes och deras syskon över tid och finner inkomstskillnader för båda jämfört med jämnåriga. Resultaten är intressanta och behöver följas upp och verifieras i andra material.

Kontakt:

Ida Lovén, doktor i nationalekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tel. +46 (0)70 2172164

E-post: ida@getmail.se

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi vill göra en skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera